TVDW: Geoniem

De taal­term van deze week, geoniem, is trots op zijn afkomst. Hij is niet zomaar uit de lucht komen vallen – nee, hij is uit de aarde geboren, en hij is maar wat trots op de naam van zijn geboorteplaats.

Definitie

Een geoniem is een woord dat afgeleid is van een aardrijk­skundi­ge naam.

Let op! Een geoniem is géén toponiem!

Voorbeelden

  • Henk heeft bij het uit­park­eren een ams­ter­dammert­je ger­aakt.
  • Ik vind cham­pagne eigen­lijk hele­maal niet zo lekker.
  • Ken jij een recept voor een veg­an­is­tis­che ham­burg­er?

Deze ter­men zijn ontleend aan, respec­tievelijk: een stad in Ned­er­land, een wijn­streek in Frankrijk en een stad in Duit­s­land.

Etymologie

De bestand­de­len van deze term komen uit het Grieks:

  • geo- (aarde, land) + ono­ma (naam)

 Weetje

Een van de leuk­ste geoniemen is biki­ni. In de oud­heid droe­gen Romeinse vrouwen al bad­pakken in twee delen, maar de naam “biki­ni” ontstond pas in 1946. De Frans­man Louis Réard lanceerde toen een nieuw mod­el waar­van hij hoopte dat het als een bom in zou slaan.

De naam biki­ni was dan ook niet toe­val­lig: een paar dagen eerder had­den de Verenigde Stat­en op een klein atol (een ringvormig eiland) in de Stille Zuidzee, genaamd Biki­ni, als nucle­aire proef een atoom­bom tot ont­ploff­ing gebracht.

SaveSave

Wat vind jij?