Mln. vs. mio

In het lev­ende Ned­er­lands zijn er twee gang­bare afko­rtin­gen, mln. en mio, die alle­bei staan voor duizend keer duizend: een miljoen. Maar welke van de twee kun je het beste kiezen? Dat hangt er miss­chien van af of je een boekhoud­er bent, en hoe puris­tisch je wilt zijn. En zijn dit wel de enige twee opties? We zoeken het alle­maal uit!

Verder lezen Mln. vs. mio

Celsius vs. centigrade

Als je wilt weten of je koorts hebt, gebruik je een ther­mome­ter om je lichaam­stem­per­atu­ur te meten. Zit die rond de 37 graden Cel­sius? Niks aan de hand. De term Cel­sius komt ook in het Engels voor – maar daar ken­nen ze ook nog de aan­duid­ing centi­grade. Wat is het ver­schil, en welke van de twee heeft de voorkeur? We zoeken het uit!

Verder lezen Cel­sius vs. centi­grade

Ziekte of syndroom, wat is het verschil?

De coro­n­aepi­demie die de wereld momenteel in zijn greep houdt ver­sprei­dt een ziek­te. “Covid-19” staat immers voor coro­n­avirus dis­ease 2019. Maar de offi­ciële naam van het onderliggende virus is “SARS-CoV-2”. Dat staat voor severe acute res­pi­ra­to­ry syn­drome coro­n­avirus 2 en ver­wi­jst dus naar een syn­d­room.

Is een ziek­te iets anders dan een syn­d­room? Jazek­er! We bek­ijken bei­de woor­den door de Taalei­doscoop en ont­dekken de ver­schillen!

Verder lezen Ziek­te of syn­d­room, wat is het ver­schil?

Corona, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het verschil?

Het nieuws wordt al weken beheerst door updates over de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus in steeds meer lan­den en con­ti­nen­ten. Als ziek­tev­er­wekker doet “coro­na” het behoor­lijk goed, maar ook taalkundig heeft hij het een en ander teweegge­bracht.

Ver­schil­lende ter­men buite­len in de ver­slaggev­ing over elka­ar heen: coro­na, Covid-19, Wuhan­virus… maar wat beteke­nen ze alle­maal pre­cies? We bek­ijken de taal van coro­na door de Taalei­doscoop!

Verder lezen Coro­na, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het ver­schil?

Taalterm van de week: Lettergreepwoord

De taal­term van deze week, let­ter­greep­wo­ord, is nogal ambitieus. Als hij aan het shop­pen is voor onderde­len, dan denkt hij zek­er niet te klein. Een klein schroe­f­je hier of een spijk­ert­je daar – hm, daar doet hij het niet voor. Nee, veel liev­er pakt hij meteen een half­fab­ri­caat of een kant-en-klare mod­ule. Dan ben je des te sneller klaar.

Verder lezen Taal­term van de week: Let­ter­greep­wo­ord

M.b.t. ANFSCD e.a.

Er zijn van die verbindende uit­drukkin­gen die je met enige regel­maat tegenkomt in brieven, rap­porten, memo’s en andere tek­sten. Uit­drukkin­gen zoals “met betrekking tot”, “ten beho­eve van”, “in tegen­stelling tot” en “in plaats van”.

Als deze woord­com­bi­naties vaak geschreven wor­den, betekent dat ook dat je ze vaak leest, en dat kost tijd. Veel schri­jvers willen je die moeite besparen en mak­en daarom graag gebruik van afko­rtin­gen zoals m.b.t., t.b.v., i.t.t. en i.p.v. Maar is dat echt zo slim als het lijkt?

Verder lezen M.b.t. ANFSCD e.a.