Taalterm van de week: Pentameter

De taal­term van deze week, pen­tame­ter, heeft het hele­maal in de vingers. Als hij Yahtzee speelt, rolt hij steev­ast alle­maal vijven. Daar­bij declameert hij als het even kan ook nog een stuk vijf­ster­ren­poëzie, want in gezelschap van de Bard wil hij graag lat­en zien wat hij kan.

Lees verder Taal­term van de week: Pen­tame­ter

Taalterm van de week: Trimeter

De taal­term van deze week, trime­ter, kan al tot drie tellen. Maar veel ambitie om nog verder door te reke­nen heeft hij niet. Eén is wel aardig, vin­dt hij; twee komt al een eind in de goede richt­ing, maar drie – dat is de hoofd­pri­js. Bij vier en hoger gaat hij lekker een tukkie doen, want dat inter­esseert hem hele­maal niks.

Lees verder Taal­term van de week: Trime­ter

Taalterm van de week: Hexameter

De taal­term van deze week, hexa­m­e­ter, vin­dt een-twee-drie bij lange na niet genoeg. Sterk­er nog, hij ver­dubbelt dat rustig om tot zes te komen. Maar ook niet meer dan dat, want dan speelt hij niet meer mee. Verder houdt hij natu­urlijk van gedicht­en, want zeg nou zelf: wat is een lev­en zon­der poëzie?

Lees verder Taal­term van de week: Hexa­m­e­ter