Taalterm: Kwatrijn

De taal­term van deze week, kwa­tri­jn, houdt zich graag aan de regels. Als je iets pri­ma met zijn tweeën of drieën kunt tillen, zegt hij: ‘Nee, we moeten per se met zijn vieren doen’. Maar dan is het ook meteen klaar, want voor vijf of meer heeft hij geen ruimte. Dan haalt hij liev­er een van zijn broers erbij en laat die de vol­gende vracht dra­gen – ook weer met zijn vieren, natuurlijk.

Verder lezen Taal­term: Kwatrijn

Taalterm: Trimeter

De taal­term van deze week, trime­ter, kan al tot drie tellen. Maar veel ambitie om nog verder door te reke­nen heeft hij niet. Eén is wel aardig, vin­dt hij; twee komt al een eind in de goede richt­ing, maar drie – dat is de hoofd­pri­js. Bij vier en hoger gaat hij lekker een tukkie doen, want dat inter­esseert hem hele­maal niks.

Verder lezen Taal­term: Trimeter

Taalterm: Hexameter

De taal­term van deze week, hexa­m­e­ter, vin­dt een-twee-drie bij lange na niet genoeg. Sterk­er nog, hij ver­dubbelt dat rustig om tot zes te komen. Maar ook niet meer dan dat, want dan speelt hij niet meer mee. Verder houdt hij natu­urlijk van gedicht­en, want zeg nou zelf: wat is een lev­en zon­der poëzie?

Verder lezen Taal­term: Hexameter