Mln. vs. mio

In het lev­ende Ned­er­lands zijn er twee gang­bare afko­rtin­gen, mln. en mio, die alle­bei staan voor duizend keer duizend: een miljoen. Maar welke van de twee kun je het beste kiezen? Dat hangt er miss­chien van af of je een boekhoud­er bent, en hoe puris­tisch je wilt zijn. En zijn dit wel de enige twee opties? We zoeken het alle­maal uit!

Lees verder Mln. vs. mio

Top-10 nummer vs. top 10-nummer

Deze TaalTip gaat over een vraag die bij veel lez­ers niet direct in de top 3 zal staan. Of moest dat nou “top-3” zijn? Of “Top 3”? Maar hij ver­di­ent zek­er een plaat­sje bij je taalvra­gen top 100. Of moest dat nou “taalvra­gen-top-100”, of miss­chien “taalvra­gen Top-100” zijn? Elke topvraag ver­di­ent een topant­wo­ord, dus lees snel verder!

Lees verder Top-10 num­mer vs. top 10-num­mer

Dé vs. dè

Soms wil je een woord in de zin extra nadruk geven. Dat kan door het in ALL CAPS te schri­jven, of bijvoor­beeld door het in vette let­ters of cur­sief te zetten. Je kunt er ook een streep onder zetten of het woord een kleurt­je geven. 

Maar je kunt ook gebruik­mak­en van een accent, zoals bij “dé”. Of moet dat nou juist “dè” zijn? 

Lees verder Dé vs. dè

Oud-Frans vs. Oudfrans

Als je in een tijd­ma­chine zou kun­nen stap­pen en terug­gaan naar het Frankrijk van vele eeuwen gele­den, dan zou je in een heel andere wereld belanden. De cul­tu­ur, de taal, de mensen… Ze zijn dan ineens alle­maal oud-Frans. Of moet dat “Oud­frans” zijn? Het antwo­ord is: alle­bei, maar het hangt ervan af. Hoe zit dat?

Lees verder Oud-Frans vs. Oud­frans