Grotemensenboek vs. grote mensen boek

Een vaak terugk­erende vraag in het Ned­er­lands is: welke woor­den schri­jf je nou aan elka­ar en welke niet? Een voor­beeld is een term als grote­mensen­boek – is dat echt één woord, alles aan elka­ar, geen spaties? Ja, dat woord moet je inder­daad aaneen­schri­jven. Maar waarom, en kan het ook anders? We zoeken het uit!

Verder lezen Grote­mensen­boek vs. grote mensen boek