Grotemensenboek vs. grote mensen boek

Een vaak terugk­erende vraag in het Ned­er­lands is: welke woor­den schri­jf je nou aan elka­ar en welke niet? Een voor­beeld is een term als grote­mensen­boek – is dat echt één woord, alles aan elka­ar, geen spaties? Ja, dat woord moet je inder­daad aaneen­schri­jven. Maar waarom, en kan het ook anders? We zoeken het uit!

Verder lezen Grote­mensen­boek vs. grote mensen boek

Color vs. colour

Is het Engelse woord voor “kleur” nou col­or of colour? Veel mensen zullen cor­rect raden dat dat iets met het ver­schil tussen UK en US Eng­lish te mak­en heeft. 

Maar hoe zit dat pre­cies, en voor welke woor­den geldt dit nog meer? Zijn er ook uit­zon­derin­gen? En hoe is het alle­maal zo gekomen? Hoog tijd om kleur te beken­nen, dus we zoeken het alle­maal voor je uit!

Verder lezen Col­or vs. colour

Taalterm van de week: Eindklankverstemlozing

De taal­term van deze week, eind­klankver­stem­loz­ing, gelooft niet zo in com­fort zones. Vari­atie maakt de din­gen alleen maar leuk­er, vin­dt hij. Zek­er aan het eind, als je denkt dat je weet hoe het afloopt, draait hij de boel graag op zijn kop.

Verder lezen Taal­term van de week: Eindklankverstemlozing

Dé vs. dè

Soms wil je een woord in de zin extra nadruk geven. Dat kan door het in ALL CAPS te schri­jven, of bijvoor­beeld door het in vette let­ters of cur­sief te zetten. Je kunt er ook een streep onder zetten of het woord een kleurt­je geven. 

Maar je kunt ook gebruik­mak­en van een accent, zoals bij “dé”. Of moet dat nou juist “dè” zijn? 

Verder lezen Dé vs. dè