Is ‘anderhalvemetersamenleving’ echt één woord?

Zo op de vooravond van Sin­terk­laasavond 2020 zal menig Ned­er­lan­der zit­ten te zweten op zijn gedicht­en voor bij de sur­pris­es en andere cadeaus. En in menig dicht­sel zullen ver­wi­jzin­gen opduiken naar het afgelopen jaar.

De lieve mensen bij RTL Nieuws hebben zelfs onder de ban­ier van hun merk Edi­tieNL een luchtig stuk­je gepost met sug­gesties voor woor­den die rij­men op coro­naCovid en Covid-19. Ik ver­moed dat er ook gezocht zal wor­den naar woor­den die rij­men op pan­demievirusvac­cinDe JongeRutteper­scon­fer­en­tieham­steren, en zo voort. Maar daar gaat dit stuk­je niet over.

Verder lezen Is ‘ander­halveme­ter­samen­lev­ing’ echt één woord?

Grotemensenboek vs. grote mensen boek

Een vaak terugk­erende vraag in het Ned­er­lands is: welke woor­den schri­jf je nou aan elka­ar en welke niet? Een voor­beeld is een term als grote­mensen­boek – is dat echt één woord, alles aan elka­ar, geen spaties? Ja, dat woord moet je inder­daad aaneen­schri­jven. Maar waarom, en kan het ook anders? We zoeken het uit!

Verder lezen Grote­mensen­boek vs. grote mensen boek

Color vs. colour

Is het Engelse woord voor “kleur” nou col­or of colour? Veel mensen zullen cor­rect raden dat dat iets met het ver­schil tussen UK en US Eng­lish te mak­en heeft. 

Maar hoe zit dat pre­cies, en voor welke woor­den geldt dit nog meer? Zijn er ook uit­zon­derin­gen? En hoe is het alle­maal zo gekomen? Hoog tijd om kleur te beken­nen, dus we zoeken het alle­maal voor je uit!

Verder lezen Col­or vs. colour

Dé vs. dè

Soms wil je een woord in de zin extra nadruk geven. Dat kan door het in ALL CAPS te schri­jven, of bijvoor­beeld door het in vette let­ters of cur­sief te zetten. Je kunt er ook een streep onder zetten of het woord een kleurt­je geven. 

Maar je kunt ook gebruik­mak­en van een accent, zoals bij “dé”. Of moet dat nou juist “dè” zijn? 

Verder lezen Dé vs. dè