TaalKiekje: Zal ik je overhoren?

Uit het lev­en gegrepen ver­halen, hoe kort ook, zijn vaak een mooi inzicht in de menselijke aard. De lan­glopende serie “ikjes” in de NRC zijn daar een mooi voor­beeld van. 

Bij dit ikje moest ik even terug­pakken en het stuk­je voor het citaat opnieuw lezen. De schri­jver “over­hoort” een gesprek tussen twee andere super­mark­t­be­zoek­ers. En dat woord voelde een beet­je als een puzzel­stuk dat niet hele­maal past.

Mijn kinderen zijn al een tijd­je van school af en zelfs bei­den het huis uit, maar ik kan me nog goed herin­neren hoe vaak ik ze (met plezi­er) heb over­ho­ord. Geschiede­nis, Franse woord­jes, het gehate maatschap­pi­jleer… noem maar op. Het was lezen, leren, stam­p­en, her­halen en dan over­horen tot ze het zich eigen had­den gemaakt.

Maar dit nieuwe over­horen, in de super­markt, gaat daar hele­maal niet over. Ik hoor hier echo’s van het Engelse to over­hear, wat “toe­val­lig opvan­gen” of “afluis­teren” of “in het voor­bi­j­gaan horen” betekent.

Als een Ned­er­landssprek­ende in het Engels over­hear zou gebruiken waar ze over­horen bedoe­len, dan zou je dat een valse vriend noe­men. Maar dit is een soort omge­keerde valse vriend: een woord in de eigen taal neemt de beteke­nis over van een woord uit een vreemde taal dat erop lijkt. 

De een zou streng zeggen: foei foei, dit is een angli­cisme! Een ander zou miss­chien denken: ken­nelijk is de beteke­nis van het Ned­er­landse woord “over­horen” aan het ver­schuiv­en, of ver­ruimen, onder invloed van het Engels. Over 50 of 100 jaar weten we mogelijk hoe dit gaat eindigen.

Ben jij ook eens zo’n taalver­war­ring tegengekomen? Om welke woor­den ging het toen? Laat het hieron­der weten!

Abonneer
Laat het weten als er
guest

4 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Emile Goossens

Ik heb wel eens ‘uit­drukken’ in de beteke­nis van afdrukken of uit­print­en ont­moet. (to print out)

Alexia

Ik zie en hoor regel­matig de term “brek­end nieuws” opduiken. Een term die hopelijk een snelle dood gaat sterven.