Taalterm: Comma splice

De taal­term van deze week, com­ma splice, doet graag din­gen in zijn een­t­je. Ook als hij eigen­lijk hulp nodig heeft, zegt hij liev­er: “Weet je wat, laat mij maar. Ik klaar de klus wel in mijn uppie.” Soms komt hij daar wel mee weg, maar meestal heeft hij achter­af toch spijt.

Verder lezen Taal­term: Com­ma splice

Taalterm: Aanhalingsteken

De taal­term van deze week, aan­hal­ing­steken, is een wan­de­lend citaten­wo­or­den­boek. Hij weet pre­cies wie wat wan­neer gezegd heeft. Hij is boven­di­en dol op sub­tiliteit­en en graaft graag onder de opper­vlak­te om dieper te gaan en aller­lei nuances te ontdekken.

Verder lezen Taal­term: Aanhalingsteken

Dubbelepunt of puntkomma?

Leestekens bestaan alleen in geschreven taal, en hun gebruik heet offi­cieel inter­punc­tie. De enige manier waarop je leestekens kunt uit­spreken, is door hun naam hardop te zeggen. Kom­ma. Gedacht­estreep­je. Uitroepteken. Apos­trof. En zo kun je nog wel even door­gaan, want de fam­i­lie Leesteken is behoor­lijk groot.

Twee fam­i­liele­den liggen de laat­ste tijd een beet­je met elka­ar in de clinch. En dat komt alleen maar omdat veel mensen de ver­keerde vraag aan het stellen zijn.

Die vraag is deze: “Moet ik hier een dubbelepunt of een pun­tkom­ma gebruiken?”

Verder lezen Dubbelepunt of puntkomma?

Taalterm: Leesteken

De taal­term van deze week, leesteken, is heel behulpza­am. Hij weet dat hij niet de ster van de show is – maar hij weet óók zat zon­der hem diezelfde show wel eens heel ver­war­rend zou kun­nen wor­den. Daarom is hij stiekem best wel trots, al laat hij graag een ander in de spot­light staan.

Verder lezen Taal­term: Leesteken