Lekker fröbelen met blokkendozen op de kleuterschool

Er is een goede kans dat je als kleuter wel eens op de vlo­er hebt zit­ten frö­be­len met een blokkendoos. Wat je toen niet wist, is dat de man die ver­ant­wo­ordelijk is voor die blokkendoos óók de man is aan wie we het woord frö­be­len te danken hebben. En ook nog een Engels woord dat je geheid kent, al was het maar van de filmk­lassiek­er Kinder­garten Cop.

Lees verder Lekker frö­be­len met blokkendozen op de kleuter­school

TVDW: Woord

De taal­term van deze week, woord, is heel basic. Hij hoort wel bij aller­lei groep­jes en clans, maar is toch vooral zichzelf. Je kunt hem ook op de oper­ati­etafel leggen en van bin­nen bek­ijken, maar dan ver­li­est hij al snel zijn glans. Het lief­st loopt hij vrolijk door de wereld, waar hij aller­lei mensen aan het prat­en kri­jgt.

Lees verder TVDW: Woord