Taalterm van de week: Strofe

De taal­term van deze week, strofe, heeft zijn zaak­jes goed voor elka­ar. Hij beheert zijn eigen volk­s­tu­in­t­je, net­jes in de rij met de andere tuinen. Maar hij zet er wel een net hek­je omheen – want je moet goed kun­nen zien waar de tuin van de buren eindigt en die van hem begint.

Lees verder Taal­term van de week: Strofe

Biennial vs. biannual

De Engelse woor­den bien­ni­al en bian­nu­al zijn een bron van ver­war­ring – en niet alleen onder niet-native speak­ers. Ze hebben bei­de iets te mak­en met een jaar en het getal twee, maar je kunt ze niet zomaar ver­wis­se­len. Althans, vol­gens velen. En dan heb je ook nog het woord semi­an­nu­al; wat betekent dát dan? En hoe zit het met biweeky en bimonth­ly? We zoeken het alle­maal uit!

Lees verder Bien­ni­al vs. bian­nu­al

Taalterm van de week: Kwatrijn

De taal­term van deze week, kwa­tri­jn, houdt zich graag aan de regels. Als je iets pri­ma met zijn tweeën of drieën kunt tillen, zegt hij: ‘Nee, we moeten per se met zijn vieren doen’. Maar dan is het ook meteen klaar, want voor vijf of meer heeft hij geen ruimte. Dan haalt hij liev­er een van zijn broers erbij en laat die de vol­gende vracht dra­gen – ook weer met zijn vieren, natu­urlijk.

Lees verder Taal­term van de week: Kwa­tri­jn

Top-10 nummer vs. top 10-nummer

Deze TaalTip gaat over een vraag die bij veel lez­ers niet direct in de top 3 zal staan. Of moest dat nou “top-3” zijn? Of “Top 3”? Maar hij ver­di­ent zek­er een plaat­sje bij je taalvra­gen top 100. Of moest dat nou “taalvra­gen-top-100”, of miss­chien “taalvra­gen Top-100” zijn? Elke topvraag ver­di­ent een topant­wo­ord, dus lees snel verder!

Lees verder Top-10 num­mer vs. top 10-num­mer

Taalterm van de week: Octaaf

De taal­term van deze week, octaaf, is graag als eerste aan de beurt. Uit de start­blokken komen is zijn spe­cialiteit. Maar veel geduld heeft hij niet, want ruim voor het einde geeft hij het stok­je al over. “Maak jij het maar af,” zegt hij dan, en gaat meteen weer begin­nen aan een nieuw project.

Lees verder Taal­term van de week: Octaaf

Technique vs. technology

De Engelse woor­den tech­nique en tech­nol­o­gy zijn de tegen­hang­ers van het Ned­er­landse tech­niek en tech­nolo­gie. Toch kun je niet zomaar een-op-een over­steken van de ene taal naar de andere. In som­mige gevallen moet je juist kruis­lings de over­stap mak­en. Hoe dat zit? We leggen het uit!

Lees verder Tech­nique vs. tech­nol­o­gy