Waar komt het woord ‘quarantaine’ vandaan?

In Huize Taalei­doscoop zit­ten we nu mid­den in een peri­ode van quar­an­taine. Een van ons heeft Covid-19 opgelopen, en de rest moet zich dus ook afzon­deren tot­dat duidelijk is of wij ook coro­n­a­posi­tief zijn.

Dat roept aller­lei vra­gen op over gezond­heid, de werk­ing van virussen, en hygiëne in huis – maar ook een taalvraag: dat woord quar­an­taine, waar komt het eigen­lijk van­daan?

Verder lezen Waar komt het woord ‘quar­an­taine’ van­daan?

A vs. an

In het Engels kan een zelf­s­tandig naam­wo­ord het lid­wo­ord kri­j­gen, maar ook an. Wan­neer schri­jf je die extra -n, en wan­neer niet? Het lijkt een kwest­ie van gezond ver­stand, een regelt­je dat iedereen zich nog wel vagelijk herin­nert van de mid­del­bare school. Maar toch is dat niet het hele ver­haal en zit het net iets gen­u­anceerder in elka­ar. Hoe dan? Lees snel verder!

Verder lezen A vs. an

Taalterm van de week: Dialect

De taal­term van deze week, dialect, voelt zich soms een beet­je de under­dog. Er is niks mis met hem, hoor: hij is een pri­ma gesprekspart­ner en kan uiter­mate char­mant en erudi­et zijn. Maar toch voelt hij zich in gezelschap een beet­je in de schaduw staan van die ene neef die op elk feestje weer goede sier maakt met zijn vooraanstaande posi­tie in de samen­lev­ing.

Verder lezen Taal­term van de week: Dialect