Taalpopcorn

We zijn er zo aan gewend om dag in, dag uit afkortingen te gebruiken in onze volzinnen, dat we er nauwelijks nog bij stilstaan hoe handig ze zijn. Stel je voor dat je elke keer voluit “belasting toegevoegde waarde”, “hoger algemeen voortgezet onderwijs”, “Koninklijke Luchtvaartmaatschappij” en “Noord-Atlantische Verdragsorganisatie” zou moeten zeggen, en niet het gemak van btw, havo, KLM en Navo zou hebben.

Lees verder Taalpopcorn

Besmette kloon

In ziekenhuizen, waar allerlei besmette personen samenkomen, is iedereen er voortdurend op bedacht om verdere verspreiding van de ziektes te voorkomen. En dat zou iemand ook wel eens voor de taal mogen doen. Want twee woorden of uitdrukkingen die min of meer hetzelfde betekenen kunnen elkaar net zo goed besmetten; daar hoeft geen bacteria aan de pas te komen.

Formeel heet dat dan een contaminatie. (Een ziekenhuisbesmetting kan trouwens ook een contaminatie heten, vergelijk het Engelse woord contamination.) De twee wederzijds besmettende termen blijven overigens gewoon en gezond bestaan, maar er ontstaat een soort gemengde kloon, een misbakseltje waarin een beetje van elk zit.

Lees verder Besmette kloon