Which vs. that

Als je je wel eens afvraagt hoe het ook alweer zit met de Engelse voor­naam­wo­or­den which en that… dan ben je niet alleen. Ook onder native speak­ers is dit een veel gestelde vraag. Voor het antwo­ord moet je wel even je gram­mat­i­ca-pet opzetten, maar het is zek­er niet lastig om toe te passen. We leggen uit hoe het zit!

Lees verder Which vs. that

In IJsland vs. op IJsland

Hoe ver­wi­js je naar een land dat ook een eiland is? Of anders gezegd: naar een eiland dat ook een land is? Wan­neer is een eiland een heel land, en wan­neer is een land een heel eiland? Miss­chien kan het zelfs alle­bei tegelijk. Kor­tom: bevin­dt Reyk­javik zich “op IJs­land” of “in IJs­land”? We zoeken het uit!

Lees verder In IJs­land vs. op IJs­land

TVDW: Positief

De taal­term van deze week, posi­tief, is wars van alle fran­je. Voor hem hoef je de din­gen niet op te leuken. “Doe maar gewoon, dan ben je al posi­tief genoeg” zou zijn mot­to kun­nen zijn. In tegen­stelling tot zijn soortgenoten voelt hij niet de behoefte om tegen een ander op te bieden. Lekker basic is echt zijn ding.

Lees verder TVDW: Posi­tief