Taalterm van de week: contraniem

De taal­term van deze week, con­traniem, zit een beet­je in de con­tramine. Eerst zegt hij: het zit zo. Dan doet hij een salto en zegt: nee, het zit pre­cies ander­som. En dan wordt het: ik weet het niet zek­er meer, maak ik ben het sowieso niet met mezelf eens. Welles-nietes, welles-nietes, het con­traniem komt er nooit uit…

Verder lezen Taal­term van de week: contraniem

Principle vs. principal

De Engelse woor­den prin­ci­ple en prin­ci­pal lijken erg op elka­ar en wor­den vaak met elka­ar ver­ward – ook door Engelssprek­enden. Is het bijvoor­beeld guid­ing prin­ci­pal” of guid­ing prin­ci­ple”? Om het nog ingewikkelder te mak­en is een van bei­de woor­den een zelf­s­tandig naam­wo­ord, maar kan de andere zow­el een bijvoeglijk naam­wo­ord als een zelf­s­tandig naam­wo­ord zijn! Hoe dat zit? We zoeken het uit.

Verder lezen Prin­ci­ple vs. principal