Taalterm van de week: Papyrus

De taal­term van deze week, papyrus, is zo plat als een dubbelt­je. Maar hij rolt zich graag knus op, en kan dan ellen­lang door­gaan. Op zichzelf heeft hij niet heel veel te vertellen, maar als je vin­dt dat je zelf iets belan­grijks te melden hebt, dan geeft hij je graag een plek om dat te doen.

Verder lezen Taal­term van de week: Papyrus

Carefree vs. careless

De Engelse woor­den care­free en care­less zijn neef­jes die alle­bei iets te mak­en hebben met de afwezigheid van zorg of zor­gen. Toch zijn ze zek­er niet onder­ling uitwissel­baar. Maar het onder­scheid is ook weer niet hele­maal zwart-wit, dus je moet wel even oplet­ten. Wan­neer kies je welk woord? We zoeken het voor je uit!

Verder lezen Care­free vs. care­less

Wat hebben het bordspel Cluedo en een bol garen met elkaar te maken?

Als je kinderen hebt, is de kans groot dat je er een exem­plaar van in de kast hebt liggen: Clue­do, het bor­d­spel waarin je als detec­tive een moord moet oplossen. Wie heeft het gedaan, met welk wapen en waar in huis? En als je een beet­je Crea Bea bent, is de kans ook groot dat je ergens nog een bol draad of garen hebt.

Maar wat niet meteen duidelijk is, is dat dat spel en die bol tal­ig gezien verre ver­wan­ten zijn. Lees verder en ont­dek hoe een mythe uit de oud­heid en een Engelse dichter ook een rol spe­len in deze mys­terieuze fam­i­liegeschiede­nis.

Verder lezen Wat hebben het bor­d­spel Clue­do en een bol garen met elka­ar te mak­en?

Bangeriken vs. bangerikken

Als je in een film twee sol­dat­en angstig ziet wegren­nen van het front, zijn dat dan ban­gerikken? Of miss­chien toch ban­geriken, met maar één k? Hier­achter gaat een won­der­lijke taal­regel schuil, die een uit­zon­der­ing op de gang­bare spelling vast­stelt. En op die regel is er weer één uit­zon­der­ing (op de uit­zon­der­ing).

Verder lezen Ban­geriken vs. ban­gerikken