Miss Blobvis

Woor­den zijn net dieren. En dieren heb je in alle soorten en mat­en, var­iërend van heel mooi tot heel lelijk. Vaak hebben we dan een voorkeur voor dieren die je mooi vin­dt. De konin­klijke leeuw, de kleur­rijke pape­gaai, de sier­lijke giraffe en ga zo maar door.

Maar lat­en we eerlijk zijn. Er schuilt ook een gemeen soort genoe­gen in het kijken naar beesten die echt goed lelijk zijn. Som­mige apen zijn daar heel geschikt voor, zoals de zwarte kuif­makaak. Maar veel rep­tie­len, insecten en spinachti­gen vol­doen ook heel aardig; zie de rood­knievo­gel­spin.

Lees verder Miss Blob­vis

Dichtbij vs. dicht bij

De woor­den dicht en bij kun je aan elka­ar plakken om zo dicht­bij te mak­en. Maar soms zie je ze ook direct achter elka­ar staan met een spatie ertussen: dicht bij. Bei­de spellin­gen – met en zon­der spatie – komen in het Ned­er­lands voor en zijn cor­rect; je gebruikt ze alleen in andere gevallen. Wat is het ver­schil en hoe houd je ze uit elka­ar?

Lees verder Dicht­bij vs. dicht bij

TVDW: Topolect

De taal­term van deze week, topolect, is een ver­woed col­lec­tioneur. Hij reist graag naar andere lan­den en regio’s en snuffelt dan nieuwe dit­jes en dat­jes op om toe te voe­gen aan zijn verza­mel­ing. Maar als de lokale cul­tu­ur te veel gaat ver­schillen van zijn eigen achter­grond, zegt hij: Ho ho, jij hoort er niet bij.

Lees verder TVDW: Topolect