Which vs. that

Als je je wel eens afvraagt hoe het ook alweer zit met de Engelse voor­naam­wo­or­den which en that… dan ben je niet alleen. Ook onder native speak­ers is dit een veel gestelde vraag. Voor het antwo­ord moet je wel even je gram­mat­i­ca-pet opzetten, maar het is zek­er niet lastig om toe te passen. We leggen uit hoe het zit!

Lees verder Which vs. that

In IJsland vs. op IJsland

Hoe ver­wi­js je naar een land dat ook een eiland is? Of anders gezegd: naar een eiland dat ook een land is? Wan­neer is een eiland een heel land, en wan­neer is een land een heel eiland? Miss­chien kan het zelfs alle­bei tegelijk. Kor­tom: bevin­dt Reyk­javik zich “op IJs­land” of “in IJs­land”? We zoeken het uit!

Lees verder In IJs­land vs. op IJs­land

TVDW: Positief

De taal­term van deze week, posi­tief, is wars van alle fran­je. Voor hem hoef je de din­gen niet op te leuken. “Doe maar gewoon, dan ben je al posi­tief genoeg” zou zijn mot­to kun­nen zijn. In tegen­stelling tot zijn soortgenoten voelt hij niet de behoefte om tegen een ander op te bieden. Lekker basic is echt zijn ding.

Lees verder TVDW: Posi­tief

Business vs. busyness

Als je hap­py omtovert in een zelf­s­tandig naam­wo­ord, kri­jg je hap­pi­ness. Doe je het­zelfde met emp­ty, dan kri­jg je empti­ness. De y aan het eind van het bijvoeglijk naam­wo­ord veran­dert steeds net­jes in een i voor de uit­gang -ness.

Je zou dus denken dat je busy dan ook braaf kunt omvor­men tot busi­ness. Maar nee. Dat moet busy­ness zijn. Maar wacht even… Busi­ness bestaat toch wel? Jazek­er, maar het betekent heel iets anders!

Lees verder Busi­ness vs. busy­ness