Taalterm: Bastaardwoord

De taal­term van deze week, bas­taard­wo­ord, is van ver gekomen. Als ver­moei­de reiziger heeft hij ver van huis zijn kof­fer neergezet en gezegd: nu is het mooi geweest, ik bli­jf hier voor­lop­ig wel. Toch is hij heel soci­aal, want hij past zich moeit­eloos aan aan de lokale gebruiken. Immers: when in Rome

Verder lezen Taal­term: Bastaardwoord