TVDW: Lettergreepwoord

De taal­term van deze week, let­ter­greep­wo­ord, is nogal ambitieus. Als hij aan het shop­pen is voor onderde­len, dan denkt hij zek­er niet te klein. Een klein schroe­f­je hier of een spijk­ert­je daar – hm, daar doet hij het niet voor. Nee, veel liev­er pakt hij meteen een half­fab­ri­caat of een kant-en-klare mod­ule. Dan ben je des te sneller klaar.

Lees verder TVDW: Let­ter­greep­wo­ord

M.b.t. ANFSCD e.a.

Er zijn van die verbindende uit­drukkin­gen die je met enige regel­maat tegenkomt in brieven, rap­porten, memo’s en andere tek­sten. Uit­drukkin­gen zoals “met betrekking tot”, “ten beho­eve van”, “in tegen­stelling tot” en “in plaats van”.

Als deze woord­com­bi­naties vaak geschreven wor­den, betekent dat ook dat je ze vaak leest, en dat kost tijd. Veel schri­jvers willen je die moeite besparen en mak­en daarom graag gebruik van afko­rtin­gen zoals m.b.t., t.b.v., i.t.t. en i.p.v. Maar is dat echt zo slim als het lijkt?

Lees verder M.b.t. ANFSCD e.a.

Per se vs. persé

Je ziet wel eens dat de uit­drukking per se [uit­spraak: “per see”] gespeld wordt als per­sé. Is dat (ook) cor­rect? Is er een ver­schil in beteke­nis? En nu we het er toch over hebben: hoe zit dat met “perse” (zon­der accent); mag je die schri­jfwi­jze ook gebruiken? En is de uit­spraak dan ook anders? We leggen het uit!

Lees verder Per se vs. per­sé

Disfunctional vs. dysfunctional

Stel, de snoepau­tomaat op kan­toor of op school heeft kuren. Je besluit je mede­mensen een plezi­er te doen door er een waarschuwings­brief­je op te plakken. Schri­jf je dan “This machine is dis­func­tion­al” of “This machine is dys­func­tion­al”? Of kan het alle­bei? En zo ja, wat is dan het ver­schil? Wij leggen het uit!

Lees verder Dis­func­tion­al vs. dys­func­tion­al