Bear with me vs. bare with me

In het Ned­er­lands zeg je zo makke­lijk “even geduld a.u.b.”, daar komt niet eens een werk­wo­ord aan te pas. In het Engels kies je eerder voor een uit­drukking als bear with me, of moet dat nou bare with me zijn? En wat heeft die uit­drukking weer met Ned­er­landse baby’s te mak­en? We leggen het uit!

Verder lezen Bear with me vs. bare with me

Taalterm van de week: endofoor

De taal­term van deze week, exo­foor, is niet zo avon­tu­urlijk. Hij voelt zich pri­ma op zijn gemak met huis­je, boom­p­je, beestje. Als hij om zich heen kijkt, denkt hij: ja, dit is alles wat ik nodig heb.

Definitie

Een end­o­foor is een woord of woord­com­bi­natie in een tekst die ver­wi­jst naar iets wat elders in diezelfde tekst genoemd is.

Voorbeelden

In de vol­gende zin­nen zijn hijtoen en des­on­danks endoforen:

  • Ik zag Piet gis­teren nadat hij was thuisgekomen.
  • De kat sprong op de tafel en toen viel de vaas om.
  • Het regende pijpen­ste­len, maar des­on­danks zijn we toch gaan wandelen.

Zie je naar welke andere woor­den deze drie end­o­foren verwijzen?

Etymologie

Een end­o­foor kri­jgt zijn beteke­nis in zekere zin omdat die vanu­it een ander deel bin­nen dezelfde tekst naar hem wordt “overge­dra­gen”:

  • endo- (bin­nen) + phere­in (dra­gen)

Weetje

Een end­o­foor is het tegen­overgestelde van een exo­foor

Het ver­schil is dat de end­o­foor intralin­guïstisch werkt (bin­nen dezelfde tek­stuele omgev­ing) en de exo­foor extralin­guïstisch (buiten de tek­stuele omgeving).

Taalterm van de week: Metroniem

De taal­term van deze week, metron­iem, houdt erg van zijn oud­ers – maar toch het meest van zijn moed­er. Daar is hij ook trots op, maar meestal laat hij dat niet meteen blijken. Als hij zich voorstelt, dan laat hij heel sub­tiel doorschemeren dat hij een “zoon van” is, want wie is er nou niet dol op zijn mama?

Verder lezen Taal­term van de week: Metroniem