Taalterm van de week: inhoudswoord

De taal­term van deze week, inhoudswo­ord, houdt er niet van om zijn tijd te ver­doen. Hij heeft geen geduld met mensen die maar niet to the point komen. Als je iets doet, dan moet je het ook goed doen, zegt hij. Het moet echt een ver­schil mak­en, anders kan je net zo goed thuis blijven.

Verder lezen Taal­term van de week: inhoudswoord

Taalterm van de week: back‑formation

De taal­term van deze week, back-for­ma­tion, houdt wel van een dan­sje. Gewoon saai steeds een stap­je vooruit, dat gaat toch snel een beet­je verve­len, vin­dt hij. Nee, veel liev­er maakt hij een zijspronget­je, of zelfs een hele pas terug. Want zeg nou zelf: een wals is toch veel mooier dan een mars?

Verder lezen Taal­term van de week: back‑formation

Taalterm van de week: parapluterm

De taal­term van deze week, para­pluterm, houdt de kud­de graag bij elka­ar. Je kunt de lam­met­jes niet zomaar elk hun eigen kant op lat­en darte­len, vin­dt hij. Nee, het is net als fam­i­lie: wat bij elka­ar hoort, bli­jft bij elka­ar. Toch heeft hij ook wel oog voor de indi­vidu­ele fam­i­liele­den, want die hebben elk zo hun eigen karakter.

Verder lezen Taal­term van de week: parapluterm

Taalterm van de week: polysyndeton

De taal­term van deze week, poly­syn­deton, weet niet van ophouden. Eén koek­je bij de thee? Wel­nee, doe er nog maar een. En dan nog een­t­je. En dan… Je snapt het al. Toch doet hij dat niet omdat hij geen maat weet te houden. Hij probeert eerder een punt te mak­en: te veel is nooit genoeg.

Verder lezen Taal­term van de week: polysyndeton

Taalterm van de week: asyndeton

De taal­term van deze week, asyn­deton, is er een­t­je van de cat­e­gorie: geen gram­met­je te veel. Waarom zou je bezwaard willen zijn met extra bal­last als je ook zon­der kunt? Sterk­er nog, een beet­je slank is wel zo aantrekke­lijk, vin­dt hij zelf.

Verder lezen Taal­term van de week: asyndeton