TVDW: Camelcase

De taal­term van deze week, camel­case, kent een lev­en van ups en downs. Vaak begint hij met een echte high, waar­na de boel een beet­je inza­kt. Maar lat­er wordt hij toch weer een hoogvlieger – om ver­vol­gens weer stil­let­jes af te dalen. Toch heeft hij best wel charis­ma: hij is nogal pop­u­lair bij zijn vrien­den, en menig web­site loopt met hem weg.

Lees verder TVDW: Camel­case

TVDW: Paraleipsis

De taal­term van deze week, para­leip­sis, is niet echt recht voor zijn raap. Tegelijk wil hij zich ook niet ver­liezen in sub­tiliteit­en, want de bood­schap moet wel overkomen. Daarom zegt hij het lief­st wat hij niet wil zeggen, om duidelijke te mak­en wat hij wel wil zeggen. Dat klinkt miss­chien wat omslachtig en tegen­stri­jdig, maar zo is de para­leip­sis nu een­maal.

Lees verder TVDW: Para­leip­sis