Laura Norder en de opdringerige r

Naar alle waarschi­jn­lijkheid heb je haar nog nooit gezien, de mooie Miss Norder. Lau­ra, voor ingewi­j­den. Ze is heel Brits, maar wil ook wel eens in Ameri­ka de kop opsteken. Ze loopt vaak rond op de afdel­ing Won­der­lijke Ver­schi­jnse­len op de bure­len van Taalei­doscoop. Onder haar hoede valt dan ook de intru­sive link­ing r, ook bek­end als de intru­sive r.

Dat is een wel heel vreemde vogel, en om hem te snap­pen moet je even doen alsof je Koningin Eliz­a­beth in het kwadraat bent: doe je best om over­dreven chic, geaf­fecteerd British Eng­lish te prat­en. Lees verder Lau­ra Norder en de opdringerige r