Waar komt het woord ‘quarantaine’ vandaan?

In Huize Taalei­doscoop zit­ten we nu mid­den in een peri­ode van quar­an­taine. Een van ons heeft Covid-19 opgelopen, en de rest moet zich dus ook afzon­deren tot­dat duidelijk is of wij ook coro­n­a­posi­tief zijn.

Dat roept aller­lei vra­gen op over gezond­heid, de werk­ing van virussen, en hygiëne in huis – maar ook een taalvraag: dat woord quar­an­taine, waar komt het eigen­lijk vandaan?

Verder lezen Waar komt het woord ‘quar­an­taine’ vandaan?

Wat hebben het bordspel Cluedo en een bol garen met elkaar te maken?

Als je kinderen hebt, is de kans groot dat je er een exem­plaar van in de kast hebt liggen: Clue­do, het bor­d­spel waarin je als detec­tive een moord moet oplossen. Wie heeft het gedaan, met welk wapen en waar in huis? En als je een beet­je Crea Bea bent, is de kans ook groot dat je ergens nog een bol draad of garen hebt.

Maar wat niet meteen duidelijk is, is dat dat spel en die bol tal­ig gezien verre ver­wan­ten zijn. Lees verder en ont­dek hoe een mythe uit de oud­heid en een Engelse dichter ook een rol spe­len in deze mys­terieuze familiegeschiedenis.

Verder lezen Wat hebben het bor­d­spel Clue­do en een bol garen met elka­ar te maken?

Is een gorilla wel een gorilla?

Wij mensen zijn al sinds, eh, men­sheuge­nis gefasci­neerd door de rijk­dom van de natu­ur. En dat zie je in de taal terug. Er is een enorme verza­mel­ing ter­men in omgang om de ver­schil­lende lev­ende organ­is­men te benoemen.

Die woor­den gebruiken we eigen­lijk zon­der er al te veel bij na te denken. Dit is een boom, dat is een kip, en dat is een amoebe. We besef­fen dan ook vaak niet dat we diezelfde biol­o­gis­che ter­men soms hele­maal ver­keerd begrijpen.

Ga je eerst even mee op een kleine omlei­d­ing, ter ver­duidelijk­ing? We komen straks terug op de goril­la in de titel.

Verder lezen Is een goril­la wel een gorilla?

Operatie zeep

GTST fans opgelet! Van­daag kijken we naar de vraag der vra­gen: waarom heet een soap een “soap”? Wat heeft een feuil­leton­ver­haal vol liefdes­perike­len en intrige, dat steeds weer van span­nende wend­ing naar onzek­er inter­mez­zo gaat, te mak­en met… zeep? En met paar­den? En met ruimteschep­en? En met radio? En met oper­aties? En met Italië?

Zo, dat zijn heel wat cliffhang­ers op een rij. Het lijkt wel een soap! Lees snel verder om te ont­dekken waar de term soap opera van­daan komt.

Verder lezen Oper­atie zeep

Lekker fröbelen met blokkendozen op de kleuterschool

Er is een goede kans dat je als kleuter wel eens op de vlo­er hebt zit­ten frö­be­len met een blokkendoos. Wat je toen niet wist, is dat de man die ver­ant­wo­ordelijk is voor die blokkendoos óók de man is aan wie we het woord frö­be­len te danken hebben. En ook nog een Engels woord dat je geheid kent, al was het maar van de filmk­lassiek­er Kinder­garten Cop.

Verder lezen Lekker frö­be­len met blokkendozen op de kleuterschool