Is een gorilla wel een gorilla?

Wij mensen zijn al sinds, eh, men­sheuge­nis gefasci­neerd door de rijk­dom van de natu­ur. En dat zie je in de taal terug. Er is een enorme verza­mel­ing ter­men in omgang om de ver­schil­lende lev­ende organ­is­men te benoe­men.

Die woor­den gebruiken we eigen­lijk zon­der er al te veel bij na te denken. Dit is een boom, dat is een kip, en dat is een amoebe. We besef­fen dan ook vaak niet dat we diezelfde biol­o­gis­che ter­men soms hele­maal ver­keerd begri­jpen.

Ga je eerst even mee op een kleine omlei­d­ing, ter ver­duidelijk­ing? We komen straks terug op de goril­la in de titel.

Verder lezen Is een goril­la wel een goril­la?

Operatie zeep

GTST fans opgelet! Van­daag kijken we naar de vraag der vra­gen: waarom heet een soap een “soap”? Wat heeft een feuil­leton­ver­haal vol liefdes­perike­len en intrige, dat steeds weer van span­nende wend­ing naar onzek­er inter­mez­zo gaat, te mak­en met… zeep? En met paar­den? En met ruimteschep­en? En met radio? En met oper­aties? En met Ital­ië?

Zo, dat zijn heel wat cliffhang­ers op een rij. Het lijkt wel een soap! Lees snel verder om te ont­dekken waar de term soap opera van­daan komt.

Verder lezen Oper­atie zeep

Paradoxenkalender

De filosoof Zeno van Elea leefde in de vijfde eeuw voor Chris­tus en hield er wel van om mensen aan het denken te zetten met para­dox­en die het mogelijke onmo­gelijk leken te mak­en en ander­som. Uitein­delijk komen we uit op het onder­w­erp tijd, maar allereerst twee van Zeno’s para­dox­en.

Verder lezen Para­dox­enkalen­der

Lekker fröbelen met blokkendozen op de kleuterschool

Er is een goede kans dat je als kleuter wel eens op de vlo­er hebt zit­ten frö­be­len met een blokkendoos. Wat je toen niet wist, is dat de man die ver­ant­wo­ordelijk is voor die blokkendoos óók de man is aan wie we het woord frö­be­len te danken hebben. En ook nog een Engels woord dat je geheid kent, al was het maar van de filmk­lassiek­er Kinder­garten Cop.

Verder lezen Lekker frö­be­len met blokkendozen op de kleuter­school

Snorharen, knuffeltjes en een paard

Wie een rond­je door de super­markt loopt, kan zich ver­gapen aan schap­pen vol met de meest uiteen­lopende pro­ducten. Al die pro­ducten hebben ken­merken: ze hebben een pri­js, een gewicht, een ver­pakking, een houd­baarhei­ds­da­tum, een doel, een land van herkomst.

Maar ze hebben ook een naam, en dat is miss­chien wel het aller­be­lan­grijk­ste.

Verder lezen Snorharen, knuffelt­jes en een paard

The mysterious case of the freelance suffix

Als je denkt aan de organ­isatie van de heden­daagse arbei­ds­markt voor pro­fes­sionele dien­stver­len­ing, dan schi­eten woor­den als rid­der, sol­daat en huurl­ing je niet als eerste te bin­nen. Toch lopen er een hoop rond – maar waar? Ze zijn niet in loon­di­enst. Ze werken niet voor een uitzend­bu­reau. Ze vallen onder geen enkele cao. Het zijn de koene stri­jders van de arbei­ds­markt: de free­lancers.

Verder lezen The mys­te­ri­ous case of the free­lance suf­fix