Taalterm: Betekenisinflatie

De taal­term van deze week, betekenis­in­flatie, vin­dt het soms moeil­ijk om over­tu­igend te zijn. Hij doet wel heel erg zijn best, maar merkt toch dat mensen hem steeds min­der serieus nemen. Daar­door gaat hij nóg meer zijn best doen, tot nie­mand hem eigen­lijk meer gelooft.

Verder lezen Taal­term: Betekenisinflatie

Taalterm: Animalisering

De taal­term van deze week, ani­malis­er­ing, is beestachtig effec­tief. Hij is geen groot fan van mensen of organ­isaties of abstracte con­cepten – maar met dieren heeft hij des te meer! Als een beeld meer zegt dan duizend woor­den, vin­dt hij, dan zegt een dier meer dan duizend beelden.

Verder lezen Taal­term: Animalisering