Taalterm van de week: Betekenisinflatie

De taal­term van deze week, betekenis­in­flatie, vin­dt het soms moeil­ijk om over­tu­igend te zijn. Hij doet wel heel erg zijn best, maar merkt toch dat mensen hem steeds min­der serieus nemen. Daar­door gaat hij nóg meer zijn best doen, tot nie­mand hem eigen­lijk meer gelooft.

Verder lezen Taal­term van de week: Betekenisinflatie

Taalterm van de week: Antropomorfisme

De taal­term van deze week, antropo­mor­fisme, is een echte mensen­vriend. Hij vin­dt het lev­en vaak al moeil­ijk genoeg, en zegt dat hij alles veel makke­lijk­er kan begri­jpen als hij zich inbeeldt dat hij omringd wordt door mensen. Ook als die er niet zijn.

Verder lezen Taal­term van de week: Antropomorfisme

Taalterm van de week: Animalisering

De taal­term van deze week, ani­malis­er­ing, is beestachtig effec­tief. Hij is geen groot fan van mensen of organ­isaties of abstracte con­cepten – maar met dieren heeft hij des te meer! Als een beeld meer zegt dan duizend woor­den, vin­dt hij, dan zegt een dier meer dan duizend beelden.

Verder lezen Taal­term van de week: Animalisering

Taalterm van de week: Personificatie

De taal­term van deze week, per­son­i­fi­catie, zegt vrolijk: “Niets menselijks is mij vreemd”. Maar dat is nog maar de vraag, want ís hij wel echt een mens? Of een per­soon? Of über­haupt een lev­end wezen? Het heeft er alle schi­jn van…

Verder lezen Taal­term van de week: Personificatie

Taalterm van de week: Allegorie

De taal­term van deze week, alle­gorie, moet je niet al te let­ter­lijk nemen. Hij heeft meestal goede bedoelin­gen, maar daar­voor moet je wel even door­denken. Eén ding is zek­er: bij een alle­gorie schuilt er alti­jd meer achter dan je in eerste instantie denkt.

Verder lezen Taal­term van de week: Allegorie