Color vs. colour

Is het Engelse woord voor “kleur” nou col­or of colour? Veel mensen zullen cor­rect raden dat dat iets met het ver­schil tussen UK en US Eng­lish te mak­en heeft. 

Maar hoe zit dat pre­cies, en voor welke woor­den geldt dit nog meer? Zijn er ook uit­zon­derin­gen? En hoe is het alle­maal zo gekomen? Hoog tijd om kleur te beken­nen, dus we zoeken het alle­maal voor je uit!

Verder lezen Col­or vs. colour

A vs. an

In het Engels kan een zelf­s­tandig naam­wo­ord het lid­wo­ord kri­j­gen, maar ook an. Wan­neer schri­jf je die extra -n, en wan­neer niet? Het lijkt een kwest­ie van gezond ver­stand, een regelt­je dat iedereen zich nog wel vagelijk herin­nert van de mid­del­bare school. Maar toch is dat niet het hele ver­haal en zit het net iets gen­u­anceerder in elka­ar. Hoe dan? Lees snel verder!

Verder lezen A vs. an