Colleagues vs. colleague’s

De Engelse woor­den col­leagues en colleague’s hebben pre­cies dezelfde let­ters, in dezelfde vol­go­rde. Het enige ver­schil is een klein leesteken­t­je. Toch moet je bij het schri­jven even goed oplet­ten, want het maakt wel degelijk uit of je de ene of de andere vorm kiest. Hoe zit dat?

Verder lezen Col­leagues vs. colleague’s

Compliment vs. complement

In tegen­stelling tot de Ned­er­landse woor­den com­pli­ment en com­ple­ment zijn hun Engelse tegen­hang­ers, com­pli­ment en com­ple­ment, homo­fo­nen. Met andere woor­den: je hoort het ver­schil in spelling niet. Dan moet je alti­jd even extra oplet­ten welke schri­jfwi­jze de juiste is. We leggen uit hoe het zit!

Verder lezen Com­pli­ment vs. complement

Lead vs. led

Het Engelse lead is eigen­lijk twee woor­den. En een daar­van is een zus­je van het woord led. Dat weer net zo klinkt als een van de twee leads. Maar dan juist níét degene waar hij een zus­je van is. Wat? Hoe? Juist. Geen won­der dat drie deze woor­den (ook door Engel­stal­i­gen) nogal eens door elka­ar gehaald wor­den. Wij leggen uit hoe het zit!

Verder lezen Lead vs. led

Bear with me vs. bare with me

In het Ned­er­lands zeg je zo makke­lijk “even geduld a.u.b.”, daar komt niet eens een werk­wo­ord aan te pas. In het Engels kies je eerder voor een uit­drukking als bear with me, of moet dat nou bare with me zijn? En wat heeft die uit­drukking weer met Ned­er­landse baby’s te mak­en? We leggen het uit!

Verder lezen Bear with me vs. bare with me