Carefree vs. careless

De Engelse woor­den care­free en care­less zijn neef­jes die alle­bei iets te mak­en hebben met de afwezigheid van zorg of zor­gen. Toch zijn ze zek­er niet onder­ling uitwissel­baar. Maar het onder­scheid is ook weer niet hele­maal zwart-wit, dus je moet wel even oplet­ten. Wan­neer kies je welk woord? We zoeken het voor je uit!

Verder lezen Care­free vs. care­less

Verbal vs. oral

Ook voor Engelssprek­enden is het onder­scheid tussen de woor­den ver­bal en oral lang niet alti­jd vanzelf­sprek­end. Maar voor sprek­ers van het Ned­er­lands wordt het nog lastiger, want in veel gevallen ver­taal je deze ter­men met pre­cies het­zelfde woord. De beteke­nis over­lapt wel, maar niet alti­jd. Hoe zit dat? We leggen het uit!

Verder lezen Ver­bal vs. oral