Sports vs. sport

Het is een vast item in nieuw­suit­zendin­gen en krantenpagina’s, en er wor­den hele tijd­schriften en web­sites aan gewi­jd: sport. Maar als je daarover met een Engelssprek­ende vriend of col­le­ga wilt babbe­len, zeg je dan sport of sports? Je kunt bei­de vor­men tegenkomen, maar het ver­schil is niet toe­val­lig. Hoe dat zit? We zoeken het uit!

Verder lezen Sports vs. sport