Typosquatting – mag het een tikfoutje meer zijn?

Wij mensen hebben een won­der­lijk ver­mo­gen om taal­fouten op de automa­tis­che piloot te spot­ten en te cor­rigeren. Het acht­ste woord in deze zin is vekreerd gespeld, maar jij snapt direct wat er wel had moeten staan. Com­put­ers zijn niet zo flex­i­bel, en dat is maar goed ook. Stel je voor dat een web­site jouw wacht­wo­ord ook zou accepteren als er een let­ter ver­keerd in stond; dan had je een flink probleem.

Gelukkig maar!
Gelukkig maar!

Zoek­ma­chines daar­ente­gen doen hun best om juist wel op een “menselijke” manier jouw zoekop­dracht te lezen, zodat je gewoon de resul­tat­en voor Bey­on­cé kri­jgt, ook als je naar “Bey­once” zoekt. Maar bij het intikken van het inter­ne­tadres van een web­site moet elk teken weer hele­maal goed zijn – hoewel…

Verder lezen Typosquat­ting – mag het een tik­fout­je meer zijn?

Nachtevening

Van­daag is het 21 maart – het begin van de lente. Hoewel… eigen­lijk begon dit jaar de astronomis­che lente al op 20 maart, en wel om 5.30 uur in de ocht­end, op het moment dat de aarde in haar baan om de zon pre­cies tussen de kort­ste en de lang­ste dag zat.

Maar zelfs dat klopt niet hele­maal, én er zit­ten in dit taalver­haal ook nog een paar prachtige woor­den ver­stopt. Hoog tijd dus voor wat tekst en uitleg!

Verder lezen Nachtevening

Meme Dobbelsteen

De grote jon­gens op het inter­net – Google, Face­book, Twit­ter en con­sorten – doen er alles aan om ons zo veel mogelijk din­gen met elka­ar te lat­en delen. Foto’s, bericht­en, film­p­jes, updates, je kan het zo gek niet verzin­nen. Hoe meer mensen in al die infor­matie geïn­ter­esseerd zijn, hoe meer erop gek­likt wordt; en hoe meer adver­ten­ties we zien tij­dens al dat klikken, hoe meer de schatk­isten van deze bedri­jven uit­puilen met reclamecentjes.

Facebook wil nieuwe "reacties" toevoegen aan de Like.
Face­book wil nieuwe “reac­ties” toevoe­gen aan de Like.

Kor­tom: pakkende hap­klare inter­net­brokjes zijn de smeerolie van de sociale­me­di­ae­conomie. Er is een woord voor een pakkend hap­klaar inter­net­brokje dat je vast wel eens hebt zien langskomen: meme. Maar waar komt dat woord vandaan?

Verder lezen Meme Dobbel­steen

ISIS, IS, ISIL en nu… Daesh?

In de tweede akte, tweede scène van William Shake­spear­es Romeo and Juli­et vin­dt de fameuze balkon­scène plaats. Juli­et, van de fam­i­lie Capulet, heeft haar hart ver­loren aan Romeo. Hoorde hij maar niet bij de ver­foei­de fam­i­lie Mon­tague, verzucht ze – dan zou hun geheime liefde niet gedoemd zijn.

“What’s in a name?” vraagt Juli­et. Ik houd van jou, welke naam je ook hebt: “that which we call a rose / By any oth­er name would smell as sweet”. En Romeo wil inder­daad zijn gehate naam afzw­eren: “Call me but love, and I’ll be new baptiz’d; / Hence­forth I nev­er will be Romeo.”

Welke naam je iets geeft is belan­grijk, heel belan­grijk. Dat zag je weer eens duidelijk in de nasleep van de ver­schrikke­lijke aansla­gen van afgelopen vri­jdag in Parijs.

François Hollande
François Hol­lande

Het viel me direct op dat pres­i­dent Hol­lande in zijn toe­spraak naar de organ­isatie achter daders ver­wees als “Daesh”, en niet als “ISIS” of “Islami­tis­che Staat”.

Waarom was dat?

Verder lezen ISIS, IS, ISIL en nu… Daesh?