Measure vs. measurement

De Engelse woor­den mea­sure en mea­sure­ment lijken erg op elka­ar: sterk­er nog, de ene is van de andere afgeleid. Toch hebben ze elk hun eigen beteke­nis, en kun je ze niet zomaar door elka­ar gebruiken. Wat het ver­schil is? We zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Bij woor­den die erg op elka­ar lijken, of uit dezelfde bron komen, is het goed om even extra op te letten.

Betekenis en gebruik

 • Een mea­sure is een maat of mate, een mee­teen­heid of mee­tap­pa­raat. Maar mea­sure is ook een werk­wo­ord: “meten”, “opme­ten”.
 • Een mea­sure­ment is een met­ing of (kleding)maat.

Met name mea­sure kun je op veel ver­schil­lende manieren tegenkomen, te veel om hier alle­maal op een rijt­je te zetten. Maar het grote ver­schil met mea­sure­ment is dat mea­sure­ment meestal gaat over een spec­i­fiek geval van (op)meten: het is het resul­taat van een indi­vidu­ele meting.

Voorbeelden 

 • Sec­onds and hours are both mea­sures of time.
 • Chil­dren should enjoy a mea­sure of free­dom that is appro­pri­ate for their age.
 • What mea­sure did you use, cen­time­ters or inches?
 • I don’t know the size of this box. Let me get my tape mea­sure.
 • A ther­mome­ter mea­sures temperature.
 • To make you a new suit, I must first take your mea­sure­ments.
 • The land mea­sure­ments were car­ried out this morning.

Even opletten

Het woord mea­sure kan je ook tegenkomen als iets een indi­ca­tor voor iets anders is, zon­der dat daar een met­ing of mee­teen­heid aan te pas komt.

 • Do you think cre­ativ­i­ty is a mea­sure of intelligence?

Weetje

Daar­naast kan mea­sure ook heel iets anders beteke­nen: maatregel.

 • The gov­ern­ment mea­sures came too late to stop the pandemic.
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties