Fall vs. autumn

In het Nederlands zeggen we zowel lente als voorjaar, en zowel herfst als najaar. Het gebruik van twee woorden voor hetzelfde seizoen is dus niet onbekend. Op dezelfde manier overlapt de betekenis van het Engelse fall en autumn – maar wat is dan het verschil?

Waar hebben we het over?

Als twee woorden in een taal dezelfde betekenis hebben, hebben ze vaak een verschillende etymologie. Ze zijn dan via andere routes in de taal terechtgekomen.

Betekenis en gebruik

  • Fall is het Engelse woord voor herfst.
  • Autumn is het Engelse woord voor herfst.

Let op! Ik maak hier geen (nog) onderscheid tussen Amerikaans-Engels en Brits-Engels! Daarover straks meer.

Voorbeelden

  • Leaves turn red and brown in the fall.
  • Autumn is traditionally the harvest season.

Even opletten

In de Verenigde Staten en Canada is fall gebruikelijker dan autumn, zeker na pakweg 1900. Kijk maar naar deze Ngram van de relatieve gebruiksfrequentie.

In het Verenigd Koninkrijk en Australië is het precies omgekeerd. Daar is autumn de meer gebruikte term, al wordt het verschil na ongeveer 1950 wel kleiner. Dat is ongetwijfeld onder invloed van de dominantie van het Amerikaans-Engels in de populaire cultuur van na de Tweede Wereldoorlog. Kijk maar naar deze Ngram.

Er is dus wel degelijk een regionaal verschil in gebruik. Daarmee zou je misschien denken dat autumn de “originele” Brits-Engelse term is, en dat fall een soort nieuwerwetse Amerikaanse innovatie is. Niets is minder waar.

Weetje

Beide woorden zijn ongeveer even oud en komen in het Engels voor vanaf de 16e eeuw.

Fall is een verkorte versie van uitdrukkingen als fall of the year of fall of the leaf, waarmee de periode tussen de zomer en de winter werd aangeduid. De term was rond 1600 al volop in gebruik op de Britse eilanden, en dus ook bij emigranten uit die landen die naar de koloniën op het Amerikaanse continent gingen.

Autumn is een iets ouder woord, maar is pas vanaf de 18e eeuw een meer prominente rol gaan spelen – met name in het Brits-Engels. In de periode van de Verlichting was het Frans een belangrijke taal en de etymologie van autumn is verwant aan het Franse automne. Na die tijd zie je dat autumn veel frequenter wordt dan fall, tot die kentering rond 1950 die we eerder al zagen.

Kijk maar naar deze Ngram voor Brits-Engels, die de hele periode van 1500-2000 weergeeft.

Zie je die grote piek voor autumn die begint rond 1750 en weer afneemt na 1950? Een mooi voorbeeld van veranderingen in de levende taal, gevisualiseerd in een nette grafiek.

SaveSave

Wat vind jij?