TVDW: Diftong

De taal­term van deze week, diftong, houdt van vari­atie. Waarom zou je je beperken tot één smaak, als je er ook twee kunt kri­j­gen? Hij is de tal­ige tegen­hang­er van drop­gom, dubbel­drank en marmer­cake. Spreek smake­lijk!

Definitie

Een diftong is een tweeklank.

Som­mige klink­ers bestaan maar uit één klank, zoals de i-klank in git. Maar andere klink­ers lopen over van de ene in de andere klank, zoals de ou-klank in goud. Spreek het maar hardop uit: dan hoor je eerst een ah-klank, die dan heel snel over­gaat in een oe-klank. Twee klanken dus.

Voorbeelden

  • Houd jij echt van ui met ei op je piz­za?
  • Goud boeit mij
  • Au!

Etymologie

Via het Franse diph­thongue en het Lati­jnse diph­thongus stamt dit woord af van het Griekse diph­thon­gos:

  • di (twee) + phthon­gos (gelu­id, stem)

Weetje

Het voor­voegsel di- ken je al van woor­den zoals dialoog en dilem­ma, waar het ook “twee” betekent.

SaveSave

Wat vind jij?