BTW vs. btw

Het is een term die je op bijna elk bonnetje, elke factuur tegenkomt: de btw. Of moet dat BTW zijn, met hoofdletters? In het wild kom je beide spellingen tegen – met kleine letters en met hoofdletters. Heeft een van de twee versies een streepje voor?

Waar hebben we het over?

Je kunt afkortingen op verschillende manieren maken: met of zonder hoofdletters, met of zonder punten, etc. Dat maakt het soms lastig om de juiste schrijfwijze te onthouden.

Betekenis en gebruik

  • BTW is een veel gebruikte afkorting die hetzelfde betekent als btw, maar dit is niet de schrijfwijze die de voorkeur heeft.
  • De afkorting btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde.

Dat gezegd hebbende… de spelling met hoofdletters wordt zoveel gebruikt, dat je je kunt afvragen of de norm die de Groene en Witte Boekjes voorstaan (btw met kleine letters) wel de enige echte “correcte” spelling is.

Voorbeelden

  • Het Nederlandse lage btw-tarief is 6%.
  • Tot 1 oktober krijgt u de btw van ons cadeau!
  • Btw-nummers kun je aanvragen bij de Belastingdienst.

Even opletten

Je kunt ook de letterserie BTW met hoofdletters tegenkomen in een heel andere betekenis. Dan is het de Engelse afkorting van by the way, die een-op-een in het Nederlands getransplanteerd is.

  • BTW komen jullie nog naar het feest?

Weetje

Vroeger werd “BTW” wel steeds met hoofdletter geschreven, maar in 2005 is de spelling in het Groene Boekje aangepast. De logica is dat naarmate een afkorting vaker gebruikt wordt, ze steeds meer als een “gewoon woord” gaat aanvoelen en dus met kleine letter geschreven kan worden.

Andere voorbeelden zijn: apk, vwo, lpg en sms.

Bonus-weetje:
Afkortingen die je niet als een serie letters uitspreekt, maar alsof het een woord was (zogenaamde acroniemen) schrijf je bijna altijd met kleine letters. Denk aan: havo, aids, laser, radar en meao.

Wat vind jij?