TVDW: Mythe

De taalterm van deze week, mythe, vertelt graag een goed verhaal. En dan niet zomaar een anekdote over het dagelijks leven… nee, het liefst heeft hij het over grootse en meeslepende gebeurtenissen die de hele wereld hebben gevormd zoals hij is.

Definitie

Een mythe is een verhaal dat zich afspeelt in een onbepaald verleden, en dat aspecten uit de werkelijkheid verklaart of morele lessen verbeeldt. In mythen komen vaak goden, monsters, helden en magie voor.

Mythen zijn vaak verbonden aan een bepaalde cultuur of volk of religie. De meeste mythen zijn doorgegeven door mondelinge overlevering voordat ze werden opgeschreven. Van veel mythen bestaan meerdere versies.

Voorbeelden

  • Bekende goden uit de Griekse mythen zijn Zeus, Apollo en Aphrodite.
  • Lang werd gedacht dat de stad Troje een mythe was, maar later is er archeologisch bewijs voor gevonden.
  • In een Azteekse mythe is de god Quetzalcoatl geboren uit een maagd nadat een andere god in een droom aan haar verschenen was.

Etymologie

Via het Franse mythe en het Latijnse mythus voert dit woord terug op een Griekse bron:

  • mythos (verhaal, vertelling, mondelinge overlevering)

Weetje

In mythen worden meestal verhalen verteld over het ontstaan van de wereld, de oorsprong van de mensheid of een volk, en de rol van de goden en andere bovennatuurlijke krachten.

Mythen zijn symbolische of metaforische vertellingen. Hun waarde schuilt in de interpretatie van het verhaal. Maar veel mensen die een godsdienst aanhangen, geloven dat hun eigen (en alleen hun eigen) religieuze mythen een letterlijke, historische waarde hebben.

Bonus-weetje:
Net als de fabel, de parabel, de allegorie en het sprookje is de mythe een verhalende vorm van beeldspraak. Het onderscheid tussen deze genres is fluïde: veel vertellingen hebben kenmerken van een of meer van deze symbolische verhaalvormen.

Wat vind jij?