Taalterm: Keysmash

De taal­term van deze week, keysmash, is niet echt een inge­to­gen type­t­je. En hij omschri­jft zichzelf ook niet snel als gen­u­anceerd of sub­tiel. Nee, hij is meer iemand die voor de extremen gaat en het niet zo nauw neemt met hoe hij zich uit­drukt. Hoewel… helemáál ongeremd is hij nou ook weer niet.

Definitie

Een keysmash is uit­ing van inter­net­taal die bestaat uit een serie let­ters die min of meer toe­val­lig getikt zijn door met je vingers onge­coördi­neerd over het toet­sen­bord te gaan.

Het gebruik van keysmash­es is rond 2018 ges­tart en is pop­u­laird­er bij bepaalde groepen, zoals de lhbti-gemeenschap.

Het idee is dat je geen woor­den hebt voor wat je wilt zeggen, en dus maar een “ran­dom” serie let­ters uit je toet­sen­bord ramt. Maar de keysmash drukt alti­jd een intense emotie uit, of dat iets extreem geestig is. Je kunt een keysmash dus zien als inter­net-code­taal voor uitroepen zoals “té grap­pig!”, “wow wat geweldig!”, “zo ongelooflijk goed dit!” of “te ver­schrikke­lijk voor woorden!”.

Keysmash­es bestaan meestal uit let­ters – óf alle­maal kleine óf alle­maal hoofdlet­ters – met soms ook een verd­waald leesteken ertussen.

Voorbeelden

De keysmash is mogelijk onder Turkssprek­ende inter­net­ge­bruik­ers ontstaan, maar heeft vooral in het Engelse taal­ge­bied aan kracht gewon­nen. De voor­beelden hieron­der zijn dan ook in het Engels; ik leen ze van Urban Dic­tio­nary.

 • Als je iets grap­pig vin­dt: 
  ajksh­wd­kljxg lmaooooo
   [LMAO = laugh­ing my ass off]
 • Als er iets ergs is gebeurd: 
  oh my good­nes­sals­dgk­wn­lzkgjkssd idek what to say that’s terrible! 
 • Als je boos bent: 
  WHAT?! AKXZNVJLKKSALDFKALD;GH I CANT BELIEVE YOU DID THAT!
 • Als je iemand niet vertrouwt: 
  Yeah, as if ifasazksfdfs if if if if I’m gonna let you use my tractor.
 • Als je ver­baz­ing of ongeloof wilt uiten:
  AKXFDJSKAHFKLDHAZSJAGQKJDHFJKS NO WAY!!! 
 • Als je heel blij bent:
  OMG YESSSHFDHQJKLDSHGJXSFG 
 • Als je ongerust of bezorgd bent:
  nononononono afjd­kahd­jh­gakkjl no way I can’ttttfjadkhk

Etymologie

De herkomst van deze taal­term is nogal let­ter­lijk: een keysmash ziet eruit alsof je je toet­sen­bord een flink veeg hebt gegeven.

 • key (toets) + smash (slag)

Weetje

Niet alle keysmash­es zijn gelijk: in bepaalde taal­ge­bieden of sub­cul­turen kan er een ongeschreven code zijn over hoe een keysmash eruit “hoort” te zien. Ze ogen dus heel onvoor­spel­baar en lukraak, maar stiekem zijn er toch ook regels voor.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
4 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
hugo_vd_abeele

Ik had een lange reac­tie ingetypt die ver­loren gegaan is van­wege een fout in de val­i­datie van m’n poging tot login via google.

ik her­haal hier dus slechts het belangrijkste…

==> lhbti-gemeen­schap.

waarom wordt de reeks afko­rtin­gen steeds langer. waar is de q?
’t is zin­loos om dit “sys­teem” aan te houden en steeds maar weer te ver­wi­jzen naar “minoriteit­en” die steeds maar weer in de schi­jn­wer­pers proberen te staan, en die schi­jn­baar de media en sport over­heersen (maar allicht ook poli­tiek, etc etc) dus eigen­lijk IEDEREEN en van een­der welke sex­uele aard of voorkeur.

dus in plaats van deze afko­rt­ing steeds langer te mak­en, mag er al sti­laan een eind aan gebeid wor­den en zeg je gewoon “mensen” ..;zodat het iedereen betre­ft, ook de hetero’s die nog steeds de meerder­heid uit­mak­en, en dus democ­ra­tisch gezien het “recht van zeggen en spreken en doen” hebben.

mvg
Hugo

hugo_vd_abeele

kijk, er is eel mis­ver­stand over deze min­der­heid in de pop­u­latie. Het prob­leem is dat zij denken dat de “straight” wereld hen ver­guist als mens. Dat is niet zo. Als mens zijn ze net zo waardig als de Het­ero, en alle die in LBTGHQUIZOPO hun plaats vin­den. het probeem is WAT ZE DOEN. Het is best te vergelijken met een dief. De dief als per­soon ver­di­ent respect en een deftig en waardig bestaan, maar dat hij/zij dief­stal pleegt is niet aan de grote klok te hangen, en moet niet wor­den goed bevon­den door de rest van de wereld. Hon­gar­i­je heeft het goed gezien. geen reclame voor mis­daden en straf­baar gedrag. Als mens zijn ze welkom.

En wees maar zek­er, als ik één per­soon ben die het eens luid uit­drukt, dat er duizen­den zijn die het­zelfde denken en zich niet dur­ven uiten hierover. Geen reclame voor mis­daden en onbe­tamelijk gedrag.

En kom nu niet met de repliek dat als “zove­len “het doen, dat het plots betamelijk wordt.

En sor­ry dat je er over begon.

Dus: respect voor elke per­soon op de wereld en voor zijn/haar/hun gevoe­lens, echter geen par­don voor hun gedrag. Alsof er niets ter wereld nog nor­maal is…

Mvg
Hugo