Miste vs. mistte

In een tekst stond de vol­gende zin: “Het rap­port mistte belan­grijke infor­matie”. En dat is dus fout. Maar waarom? En nu we het er toch over hebben: waarom zijn de woor­den miste en mistte zo makke­lijk door elka­ar te halen? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Woor­den met dezelfde klank maar een ver­schil­lende schri­jfwi­jze zijn vaak een bron van verwarring.

Betekenis en gebruik

  • Miste is de onvoltooid verleden tijd enkelvoud van het werk­wo­ord mis­sen (niet rak­en, mislopen).
  • Mistte is de onvoltooid verleden tijd enkelvoud van het werk­wo­ord mis­ten (neve­len, mist­ig zijn).

Dat klinkt miss­chien een beet­je tech­nisch, maar je ziet meteen waar het ver­schil ligt: de ene is een ver­sie van mis­sen, de ander van mis­ten. Het zijn dus gewoon twee heel andere werkwoorden.

Voorbeelden 

  • Ik miste mijn vriend­je enorm toen hij in Rome zat.
  • De aan­val was voor­beeldig, maar toch miste de spits het doel.
  • Op zondag mistte het, dus we zijn maar niet gaan wan­de­len.
  • Het mistte zo erg dat ik onze schu­ur niet eens kon zien.
  • Door­dat het op de snel­weg mistte, miste ik de afslag.

Even opletten

Het punt waar het wringt is hier het woord mis­ten (met één t). Dat is namelijk twee din­gen: én de verleden tijd meer­voud van mis­sen (De gelief­den mis­ten elka­ar) én het hele werk­wo­ord van mis­ten (Als het gaat mis­ten, bli­jf ik thuis).

Het­zelfde geldt voor mist: dat is én een ver­voeg­ing van mis­sen (Hij mist zijn moed­er) én een ver­voeg­ing van mis­ten(Het mist hier bij­na nooit).

Oftewel: mis­ten en mist kun­nen zow­el meer­voud als enkelvoud zijn, zij het bij ver­schil­lende werk­wo­or­den. Maar omdat ze pre­cies het­zelfde klinken en de spelling iden­tiek is, kun je ze niet ver­keerd uit­spreken of schi­jven. Het zijn 100% homoniemen.

Voor miste en mistte geldt dat niet: er is een ver­schil in spelling. En je kunt niet op je gehoor afgaan, want ze klinken pre­cies het­zelfde. Er zit dus niets anders op dan even op de pauze­knop te drukken en te denken: om welk werk­wo­ord gaat het hier, mis­sen of mis­ten?

Weetje

Als ezels­brugget­je kun je onthouden dat mistte eigen­lijk alleen voorkomt in com­bi­natie met het woord het. Je broer kan niet mis­ten, je tan­darts kan niet mis­ten, alleen “het” mist.

Dus zodra je schri­jft “ik miste” of “hij miste” of “wij mis­ten” of “je miste” – dan weet je dat je de ver­sie met één t moet pakken.

Alleen bij het moet je echt extra opletten:

  • Het toneel­stuk was wel leuk, maar het miste diepgang.
  • Toen we in Schot­land aankwa­men, mistte het drie hele dagen.
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hugo Vandenabeele@gmail.com

De open­lucht avond­voorstelling miste diep­gang en ging ver­vol­gens volledig de mist in omdat het begon te mis­ten. Het mistte zo erg dat we de rest moesten mis­sen, wat we daar­na wel erg gemist hebben.