Consent vs. consensus

De Engelse woor­den con­sent en con­sen­sus lijken niet alleen op elka­ar, ze hebben ook nog eens een beteke­nis die heel dicht bij elka­ar ligt. Toch kun je ze niet zomaar ver­wis­se­len. Hoe weet je welke term je moet kiezen? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Twee woor­den die uit dezelfde bron komen en daarom erg op elka­ar lijken, kun je makke­lijk door elka­ar halen. Even extra oplet­ten dus.

Betekenis en gebruik

  • Con­sent is het Engelse woord voor “toestem­ming” of “goed­keur­ing”.
  • Con­sen­sus is het woord voor “eens­gezind­heid” of “heersende opvatting”.

In bei­de gevallen heb je het dus over een vorm van overeen­stem­ming. Het ver­schil is dat bij con­sent iemand ergens een akko­ord op geeft, en dat bij con­sen­sus ver­schil­lende mensen ergens het­zelfde oordeel over hebben.

Voorbeelden

  • After the direc­tor gave her con­sent, the project final­ly got started.
  • By gen­er­al con­sent, the office dress code has now been abolished.
  • In a democ­ra­cy, dif­fer­ent par­ties try to reach a con­sen­sus on how to deal with soci­etal issues.
  • The sci­en­tif­ic con­sen­sus is that cli­mate change is real.

Even opletten

Het woord con­sent is ook een werk­wo­ord, vaak in com­bi­natie met het voorzetsel with of to: “goed­keur­ing geven aan”, “toes­taan”.

  • Can you con­sent with this course of action?
  • After years of protests, the pres­i­dent final­ly con­sent­ed to the people’s wishes.

Weetje

Deze bei­de woor­den stam­men af van het Lati­jnse con­sen­tire (“het met elka­ar eens zijn”), dat let­ter­lijk “samen voe­len” betekent.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties