Taalterm van de week: inhoudswoord

De taal­term van deze week, inhoudswo­ord, houdt er niet van om zijn tijd te ver­doen. Hij heeft geen geduld met mensen die maar niet to the point komen. Als je iets doet, dan moet je het ook goed doen, zegt hij. Het moet echt een ver­schil mak­en, anders kan je net zo goed thuis blijven.

Definitie

Een inhoudswo­ord is een woord dat een betekenise­le­ment toevoegt aan een zin

Anders gezegd: de beteke­nis van een zin wordt gedra­gen door de inhoudswo­or­den; zij “mak­en” de inhoud van de zin.

We hebben al eerder als TVDW gekeken naar de tegen­hang­er van een inhoudswo­ord: het func­tiewo­ord.

Voorbeelden

Inhoudswo­or­den kun­nen zelf­s­tandig naam­wo­or­den zijn:

 • De man, de winkel
 • Zijn vrouw, een hoed­je

Maar ook bijvoeglijke naamwoorden:

 • De lelijke man, de dure winkel
 • Zijn beeld­schone vrouw, een papieren hoedje

En daar­naast ook zelf­s­tandi­ge werk­wo­or­den (dus geen hulpwerkwoorden):

 • De lelijke man loopt langs de dure winkel
 • Zijn beeld­schone vrouw draagt een papieren hoedje

En ten slotte zijn bij­wo­or­den ook inhoudswoorden:

 • De lelijke man loopt par­mantig langs de dure winkel
 • Zijn beeld­schone vrouw draagt alti­jd een papieren hoedje

Je kunt mooi zien dat de inhoudswo­or­den betekenis­dra­gend zijn door ze te ver­van­gen door let­ters, in een soort for­mule. Kijk maar:

 • De A B C’t D langs de E F
 • Zijn G H I’t J een K L

Zeg zou zelf, je hebt geen idee meer wat hier­boven gezegd wordt. Maar als we de func­tiewo­or­den op dezelfde manier ver­van­gen, komen we een heel eind:

 • A lelijke man loopt par­mantig B C dure winkel
 • D beeld­schone vrouw draagt alti­jd E papieren hoedje

Etymologie

Deze taal­term legt zichzelf min of meer uit:

 • inhoud (feit­elijke infor­matie) + woord (zelf­s­tandig taalelement)

Weetje

Woor­den die uit een andere taal zijn overgevlo­gen (leen­wo­or­den zoals kiosk of cadeau) of die nieuw ontstaan (neol­o­gis­men zoals Covid en app­groep) zijn bij­na alti­jd inhoudswoorden.

Wat vind jij?