Colleagues vs. colleague’s

De Engelse woor­den col­leagues en colleague’s hebben pre­cies dezelfde let­ters, in dezelfde vol­go­rde. Het enige ver­schil is een klein leesteken­t­je. Toch moet je bij het schri­jven even goed oplet­ten, want het maakt wel degelijk uit of je de ene of de andere vorm kiest. Hoe zit dat?

Waar hebben we het over?

Het­zelfde begin­wo­ord kan hele andere din­gen gaan beteke­nen als je er ver­schil­lende achter­voegsels aan vast­plakt. Zelfs als die afgelei­de vor­men alle­maal homo­fo­nen zijn.

Betekenis en gebruik

  • Col­leagues is het meer­voud van het Engelse woord col­league (col­le­ga).
  • Colleague’s is de bezit­telijke vorm van col­league.

Het is maar een schamel apos­trof­je, maar toch. Het maakt het ver­schil tussen “collega’s” (meer dan één) en “van de col­le­ga” (slechts eentje).

Voorbeelden 

  • Our col­leagues are won­der­ful people.
  • Are you going to invite all of your col­leagues to your wedding?
  • My colleague’s dog is called Sparky.
  • When Jim spent the night at a colleague’s house, rumors start­ed flying.

Even oplettens

Toch roept dit ook een vraag op: hoe zeg je dan “van de collega’s” – dus: meer­voud + bezit­telijk? Daarmee hebben we meteen een derde woord te pakken dat pre­cies het­zelfde klinkt en dus ook in de grote ver­war­rings-mix kan belanden: col­leagues’ met een apos­trof hele­maal aan het eind.

  • My col­leagues’ birth­days are all list­ed on my calendar.
  • He knows all of his col­leagues’ children’s names.

Weetje

Vaak kun je uit de con­text al opmak­en welke ver­sie van col­leagues/colleague’s/col­leagues’ je te pakken hebt. Maar soms heb je de spelling er echt bij nodig. Kijk maar: de vol­gende twee voor­beelden klinken identiek.

  • Helen says her pri­vate life is none of her col­leagues’ business.
  • Helen says her pri­vate life is none of her colleague’s business.

In het eerste voor­beeld gat het on alle collega’s, en in het tweede om één spec­i­fieke col­le­ga. Maar welke van de twee het ook is, het privéleven van Helen gaat ze nog steeds niets aan!

Wat vind jij?