Hanger vs. hangar

De woor­den hang­er en hangar lijken erg op elka­ar, maar zijn zek­er niet onder­ling uitwissel­baar. Gelukkig klinken ze ook anders, wat het makke­lijk­er maakt om ze uit elka­ar te houden. Wan­neer kies je welke spelling? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Het woord hang­er is van Pro­toger­maanse komaf en is afgeleid van het werk­wo­ord hangenHangar is daar­ente­gen een leen­wo­ord uit het Frans en is van Frankische oor­sprong. Geen won­der dat ze, ondanks de bij­na iden­tieke spelling, iets heel anders betekenen.

Betekenis en gebruik

  • Het woord hang­er omschri­jft een object dat zelf hangt (zoals een oorhang­er) of waaraan je iets anders ophangt (zoals een kleerhanger).
  • Een hangar is een grote overdek­te loods of berg­plaats (zoals voor vlieg­tu­igen of bussen)

Voorbeelden 

  • Ze heeft een mooie hang­er aan die gouden ket­ting gedaan.
  • De kan­de­laar is ver­sierd met kristallen hang­ers.
  • De F‑16 is voor onder­houd in hangar 34.
  • Bij vis­ser­shavens staat vaak een gekoelde hangar om de vangst in te bewaren.
  • Pas toen hij terug was in de bushangar zag de chauf­feur dat iemand een paar oorhang­ers in zijn lijn­bus had lat­en liggen.

Even opletten

De woor­den hang­er en hangar lijken erg op elka­ar, maar ze klinken anders:

  • hang­er klinkt als [HANG-er] (rijmt op banger)
  • hangar heeft twee mogelijke uit­sprak­en: [hang-GAAR] met de g van goal (rijmt op egard) óf met de g van gat(rijmt op half­gaar)

Weetje

Dit is stiekem ook een Engelse Taap­Tip, want in het Engels is de ver­war­ring over deze twee woor­den nog grot­er. Zow­el hang­er als hang­er bestaan ook in het Engels – denk aan clothes hang­er en air­plane hangar. Alleen klinken ze dan ook nog eens het­zelfde! Je kunt dan de uit­spraak dus niet als gelei­de voor de spelling gebruiken.

Let op! In de beteke­nis van “hangend sier­aad” zul je hang­er in het Engels niet snel tegenkomen. Gebruik in plaats daar­van het woord pen­dant.

Bonus-weet­je
Je las al dat hangar van oor­sprong een Frankisch woord is. Het Ned­er­lands heeft het eind 19e eeuw uit het Frans overgenomen. De ety­molo­gie ver­di­ent wat extra aan­dacht, want die is erg fraai. 

Het Frankische haim­gard, de voor­lop­er van hangar, is samengesteld uit haim (“dorp” of “thuis”, denk aan het “heim” uit heimwee en het “heem” in inheems) en gard (“inges­loten ruimte”, denk aan boom­gaard of dier­gaarde). 

Een hangar is dus een “heem­gaarde”, let­ter­lijk een afge­bak­ende ruimte waarin iets thuishoort.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties