Fourth vs. forth

De Engelse woor­den fourth en forth zijn makke­lijk door elka­ar te halen als je niet goed oplet. Niet alleen door Ned­er­lan­ders – ook Engels-schri­jven­den moeten alti­jd even extra oplet­ten. Die extra u maakt dus wel degelijk iets uit. Welk woord betekent wat, en hoe houd je ze uit elkaar?

Waar hebben we het over?

Woor­den in een vreemde taal die dezelfde uit­spraak hebben, maar een ver­schil­lende spelling en beteke­nis, zijn vaak lastig uit elka­ar te houden.

Betekenis en gebruik

  • Fourth is een rangtel­wo­ord en betekent: vierde.
  • Forth is een bij­wo­ord en betekent: voor­waarts, vooruit, voorts.

Voorbeelden

  • Julie is expect­ing her fourth child.
  • This is the fourth time I’ve asked you to clean up your room!
  • I hate my com­mute. The end­less back and forth is so boring…
  • We have a long way to go. Let’s move forth!

Even opletten

Je kunt fourth daar­naast ook gebruiken in de voluit geschreven breuk “één vierde”. En het woord forth komt voor in uit­drukkin­gen die een sym­bol­isch of over­drachtelijk “vooruit tre­den” oproepen:

  • We will glad­ly cov­er one fourth of the cost.
  • Will that anony­mous donor ever come forth?
  • I will put my ideas forth at the next meeting.

Weetje

Als je een geheugen­s­te­un­t­je nodig hebt om deze spellin­gen uit elka­ar te houden: het woord fourth is afgeleid van het getal four (duh). En four heeft net als het Ned­er­landse vier… vier letters!