Life vs. live

Als je soms twi­jfelt of je nu life of live moet schri­jven in een Engelse tekst, dan ben je niet de enige. Het Ned­er­lands heeft alleen live als leen­wo­ord opgenomen, maar in het Engels bestaan bei­de vor­men zij aan zij – met een heel andere beteke­nis! We leggen uit hoe het zit.

Waar hebben we het over?

Woor­den waar­van de spelling en/of uit­spraak dicht bij elka­ar ligt, kun je makke­lijk met elka­ar ver­war­ren. Zek­er in een taal die niet je moed­er­taal is.

Betekenis en gebruik

  • Life is een zelf­s­tandig naam­wo­ord en betekent: het lev­en. Zow­el in de (tel­bare) zin van “een (mensen)leven” als in de (ontel­bare) zin van “het biol­o­gis­che lev­en”.
  • Live is een bijvoeglijk naam­wo­ord of bij­wo­ord en betekent: “via een recht­streekse verbind­ing” of “actief/in werk­ing”.

Let op! Je hebt ook nog het werk­wo­ord live, maar dat klinkt anders ([liv]), en zul je dus niet snel ver­war­ren met life.

Voorbeelden

  • This was one of the best days of my life!
  • Thanks to the fire­fight­ers, many lives were saved.
  • As they said in Juras­sic Park: ‘Life finds a way’.
  • Many peo­ple watched the President’s speech live on TV.
  • Be care­ful that you don’t get elec­tro­cut­ed! That’s a live wire!
  • He’s lived in New York all his life.

Even opletten

Deze woor­den zijn voor sprek­ers van het Ned­er­lands extra ver­war­rend. Dat komt omdat ze met een Hol­landse tong­val alle­bei gaan klinken als [laaif].

Maar in het Engels is er een duidelijk hoor­baar ver­schil: life heeft een harde (stem­loze) f‑klank en live een zachte (stemhebbende) v‑klank. Ook is de i in life heel kort, ter­wi­jl hij in live langer klinkt.

Weetje

Het woord life heeft nóg een beteke­nis, die je wat min­der vaak tegenkomt. Het kan namelijk ook een biografie of lev­ens­beschri­jv­ing aan­duiden, dus: het ver­haal van iemands lev­en, meestal in boekvorm.

Zo kun je boek­ti­tels tegenkomen zoals Ein­stein: A Life (link), wat dus let­ter­lijk betekent “Ein­stein: een biografie”.

Wat vind jij?