Life vs. live

Als je soms twijfelt of je nu life of live moet schrijven in een Engelse tekst, dan ben je niet de enige. Het Nederlands heeft alleen live als leenwoord opgenomen, maar in het Engels bestaan beide vormen zij aan zij – met een heel andere betekenis! We leggen uit hoe het zit.

Waar hebben we het over?

Woorden waarvan de spelling en/of uitspraak dicht bij elkaar ligt, kun je makkelijk met elkaar verwarren. Zeker in een taal die niet je moedertaal is.

Betekenis en gebruik

  • Life is een zelfstandig naamwoord en betekent: het leven. Zowel in de (telbare) zin van “een (mensen)leven” als in de (ontelbare) zin van “het biologische leven”.
  • Live is een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord en betekent: “via een rechtstreekse verbinding” of “actief/in werking”.

Let op! Je hebt ook nog het werkwoord live, maar dat klinkt anders ([liv]), en zul je dus niet snel verwarren met life.

Voorbeelden

  • This was one of the best days of my life!
  • Thanks to the firefighters, many lives were saved.
  • As they said in Jurassic Park: ‘Life finds a way’.
  • Many people watched the President’s speech live on TV.
  • Be careful that you don’t get electrocuted! That’s a live wire!
  • He’s lived in New York all his life.

Even opletten

Deze woorden zijn voor sprekers van het Nederlands extra verwarrend. Dat komt omdat ze met een Hollandse tongval allebei gaan klinken als [laaif].

Maar in het Engels is er een duidelijk hoorbaar verschil: life heeft een harde (stemloze) f-klank en live een zachte (stemhebbende) v-klank. Ook is de i in life heel kort, terwijl hij in live langer klinkt.

Weetje

Het woord life heeft nóg een betekenis, die je wat minder vaak tegenkomt. Het kan namelijk ook een biografie of levensbeschrijving aanduiden, dus: het verhaal van iemands leven, meestal in boekvorm.

Zo kun je boektitels tegenkomen zoals Einstein: A Life (link), wat dus letterlijk betekent “Einstein: een biografie”.

Wat vind jij?