Lijkend op een smak

Het gebruik van d’s en t’s bij werk­wo­ord­ver­voeg­in­gen is berucht bij mensen die als vol­wasse­nen het Ned­er­lands proberen te leren. Maar ook voor de inboor­lin­gen van de pold­er zijn het ste­nen waar je je meer dan twee keer aan stoten kunt.

Is het nou “Ik heb geleaset” of “Ik heb geleased”? Is het “Het afval werd geloost” of “Het afval werd geloosd”?

Verder lezen Lijk­end op een smak

Laura Norder en de opdringerige r

Naar alle waarschi­jn­lijkheid heb je haar nog nooit gezien, de mooie Miss Norder. Lau­ra, voor ingewi­j­den. Ze is heel Brits, maar wil ook wel eens in Ameri­ka de kop opsteken. Ze loopt vaak rond op de afdel­ing Won­der­lijke Ver­schi­jnse­len op de bure­len van Taalei­doscoop. Onder haar hoede valt dan ook de intru­sive link­ing r, ook bek­end als de intru­sive r.

Dat is een wel heel vreemde vogel, en om hem te snap­pen moet je even doen alsof je Koningin Eliz­a­beth in het kwadraat bent: doe je best om over­dreven chic, geaf­fecteerd British Eng­lish te prat­en. Verder lezen Lau­ra Norder en de opdringerige r

Taalterm van de week: Sjwa

De taal­term van deze week, sjwa, is een zoge­naamde unsung hero, een misk­ende held. Iedereen luis­tert naar hem, iedereen maakt graag gebruik van zijn dien­sten, zon­der hem zou het Ned­er­lands héél anders klinken… en toch weet bij­na nie­mand wie hij is. Jam­mer eigenlijk.

Verder lezen Taal­term van de week: Sjwa