Seks vs. sex

Je ziet de woorden seks en sex allebei in Nederlandse teksten voorkomen. Hetzelfde geldt voor seksueel en sexueel. Maar zijn beide varianten ook toegestaan; en zo nee – welke is dan de juiste?

En als we het er toch over hebben: hoe zit dat met het woord sexy… moet dat niet seksy zijn? Wij zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Van veel Nederlandse woorden komt in andere talen een erg gelijkende vorm voor. Soms zijn zulke cognaten zó populair dat er verwarring ontstaat over de juiste spelling van de Nederlandse term.

Betekenis en gebruik

  • Seks (als activiteit) is het hebben van seksuele omgang. Het woord kan ook verwijzen naar verhalen of beelden over seksualiteit of het geslachtsleven.
  • Sex is een alternatieve spelling van seks die geregeld gebruikt wordt, maar die officieel geldt als fout.

Ook het woord seksueel spel je met -ks- en niet met een x.

De populariteit van de schrijfwijze sex (met name in trendy publicaties zoals Cosmopolitan) is waarschijnlijk toe te schrijven aan de invloed van het Engels, waar deze spelling de norm is.

Voorbeelden

  • Weet je of jouw dochter al seks heeft gehad?
  • De seksscènes in films zijn vaak zo ongeloofwaardig.
  • Ik vond de seksuele voorlichting die ik op school kreeg zó knullig.

Even opletten

Het Nederlands heeft uit het Engels het woord sexy overgenomen. Omdat het een leenwoord is waarvan de spelling niet is vernederlandst, spel je dat woord juist wél met een x!

Tip: Over het vernederlandsen van de spelling van woorden uit andere talen lees je meer in dit taalverhaal.

Weetje

Naast seks heb je ook nog het woord sekse. Dat betekent iets anders: iemands sekse is zijn of haar fysieke geslacht, dus mannelijk of vrouwelijk.

Maar let op! Dit is een deel van het taallandschap dat volop in beweging is. Het onderscheid tussen biologische sekse en gender wordt steeds belangrijker, en het traditionele verschil waarbij een persoon óf man óf vrouw is op basis van de lichamelijke kenmerken, wordt ook steeds meer genuanceerd.

Wat vind jij?