Meter vs. metre

De Engelse woorden meter en metre betekenen niet hetzelfde. Maar daarmee ben je er nog niet: een meter kan óók een metre zijn, want het ene Engels is het andere Engels niet. Sterker nog, in sommige regionen bestáát metre überhaupt niet. We leggen uit hoe het precies zit.

Waar hebben we het over?

Het Engels is niet één taal. Van veel woorden bestaan meerdere spellingen, en soms is het lastig om het ene Engels netjes van het andere Engels te onderscheiden.

Betekenis en gebruik

 • Een meter is een meter: een apparaat waarmee je iets meet.
 • Een metre is een meter: de basislengtemaat in het metrische stelsel. Daarnaast betekent metre ook “metrum”: de versmaat in poëzie of de maat in muziek.

MAAR… Dit onderscheid geldt in het Brits-Engels!

In het Amerikaans-Engels bestaat de spelling “metre” niet – daar worden én het meetapparaat én de lengtemaat én het metrum geschreven als meter.

Voorbeelden

 • What speed does the odometer indicate?
 • This room measures 25 square metres. [BrE]
  This room measures 25 square meters.
  [AmE]
 • The metre of this poem is an iambic hexameter. [BrE]
  The meter of this poem is an iambic hexameter. [AmE]

Even opletten

Je zult het misschien al gezien hebben: er is iets raars aan de hand in het laatste Brits-Engels voorbeeld hierboven. Daarin staat het woord metre, op zijn Brits, maar ook het woord hexameter. (Een hexameter is in de poëzie een dichtregel waarin een versvoet – meestal een jambe of een trochee – zes keer herhaald wordt.)

Hier zie je dus dat óók in het Brits-Engels, in de toevoeging -meter, toch de “Amerikaanse” spelling wordt aangehouden. Gelukkig zul je waarschijnlijk niet snel een tekst over versmetrums hoeven schrijven, dus deze uitzondering kom je niet snel tegen.

Weetje

Geen taalweetje, maar ook interessant. De precieze lengte van een meter is in de loop der jaren op verschillende manieren vastgesteld, te beginnen aan het eind van de 18e eeuw:

 • 1793: één tienmiljoenste van de afstand tussen de evenaar en de Noordpool
 • 1799: een fysieke staaf van 1 meter die als prototype gold
 • 1889: een andere fysieke staaf van 1 meter die als prototype gold
 • 1960: 1.650.763,73 golflengtes van de oranje-rode spectraallijn in het elektromagnetisch spectrum van de isotoop krypton-86
 • 1983: de afstand die licht in een vacuüm aflegt in 1/299.792.458ste seconde

Wat vind jij?