Adviser vs. advisor

Iemand die schrijft noem je in het Engels een writer, van het werkwoord to write. En van het werkwoord to translate kun je het woord translator maken. In het ene geval kies je dus voor de uitgang -er en in het andere geval voor -or.

Maar hoe zit het dan met to advise? Wat maak je daarvan – adviser of advisor?

Waar hebben we het over?

Als er van een woord twee gangbare spellingen zijn, is een daarvan vaak duidelijk de oudere. Soms is die alternatieve schrijfwijze dan gebaseerd op een ander, verwant woord.

Betekenis en gebruik

  • Een adviser is een adviseur.
  • Een advisor is een adviseur.

Is er dan echt helemaal geen verschil in betekenis tussen beide woorden? Nee, ze zijn helemaal synoniem; het is alleen een verschil van spelling.

Voorbeelden

  • The Prime Minister is meeting with her advisers.
  • Every CEO needs a good team of advisors.

Even opletten

Je kunt naar believen kiezen tussen beide spellingen – maar niet helemaal.

In de meeste Engelssprekende landen is adviser de meest gebruikte vorm. Maar in de Verenigde Staten en Canada is die voorsprong een stuk kleiner dan in de rest van de wereld. Dus als je de voorkeur geeft aan Brits-Engels (of als dat de huisstijl is van je bedrijf of merk), dan kun je beter kiezen voor adviser.

In alle gevallen geldt: kies je in een tekst of document voor een van beide spellingen, gebruik die dan consequent, door de hele tekst heen.

Weetje

De spellingsvariant advisor is eigenlijk pas in de 20e eeuw in gebruik geraakt, met een snelle groei in populariteit na pakweg 1950. De vorm adviser gaat helemaal terug tot de vroege 17 eeuw en is dus zeker 300 jaar ouder.

Het bijvoeglijk naamwoord dat bij deze term hoort is advisory. Het kan zijn dat de o in dat woord de spelling van advisor beïnvloed heeft.

 

Wat vind jij?