Weer

Ik maak me geen illusies, hoor. Ik weet best dat er hele volksstam­men zijn die nog met over­gave geloven in de meest idiote vor­men van bijgeloof en kwakza­lver­ij. Maar toch. Het “klassieke” tijd­perk van de pro­feten en waarzeg­gers is, meer dan vier­hon­derd jaar na de weten­schap­pelijke rev­o­lu­tie, echt ten einde.

En dat is maar goed ook. Want als je wilt weten hoe het de wereld zal ver­gaan, of wat de juiste keuze is in een lastige sit­u­atie, dan zijn thee­bladeren, de inge­wan­den van dieren en kristallen bollen nou niet meteen de beste plaat­sen om antwo­or­den te zoeken.

"Ik zie iemand met een L... of een M. Een j misschien?"
“Ik zie iemand met een L… of een M. Een J misschien?”

Het is boven­di­en maar goed ook voor de wichelaars zelf, want die wer­den er nog al eens op aange­spro­ken als hun voor­spellin­gen niet uitk­wa­men. En zelfs een char­la­tan wil geen ontevre­den klanten hebben.

De weer­man­nen en ‑vrouwen van van­daag zijn beslist geen wichelaars: zij doen hun werk op basis van mete­o­rol­o­gis­che ken­nis en kans­bereken­ing. Hun uit­sprak­en het­en dan ook net­jes een “weersverwacht­ing” en niet een “weersvoor­spelling”.

Toch beschouwen wij als homo onderde­wolkus, als brave tv-kijk­ers, die weersverwacht­ing wel degelijk als een soort pro­fetie. Want wat doen we als het op de dag van onze bar­be­cue ineens toch plen­sre­gent? Als er een weer­alarm wordt afgegeven, maar het is de vol­gende dag makke­lam­meren­weer? We tieren, vloeken, zucht­en en zeggen, “Nou moe, wat een sukkels daar bij Meteorakel!”

Goed. Dit alles als inlei­d­ing voor het gevoel van ver­baz­ing dat mij vanocht­end bekroop bij het zien van het RTL Nieuws op tv. Want wat zei de goede man die mij de weersverwacht­ing voorschotelde? “U kri­jgt opnieuw een mooie nazomerdag met veel zon.”

U kri­jgt? U kri­jgt? Kom op hé, wie “geeft” mij dan die mooie dag met veel zon? Is het miss­chien Jan de Hoop, de dien­st­doende Weer­god? Of was Jan gewoon een beet­je op de joviale tjonge-jonge-kijk-eens-even-wat-ik-voor-lekkers-voor-je-heb toer? Ik ben geen puppy!

Stel nou dat het een dat er een koude, nat­te, vieze snertdag verwacht werd? Gnif­felt het kristallen bol­let­je van RTL Weer dan ineens: “U kri­jgt van­daag lekker een wolk­breuk op uw kop”? Dacht het niet. Nee, dit soort lol­lige weer­waarzeg­ger­ij kri­jgt ;-) van mij een tik op de taal­bips met de wichelroede…

Wat vind jij?