Taalterm van de week: Tautoniem

De taal­term van deze week, tau­toniem, is een verre neef van die van vorige week, redu­pli­catie. We hebben het dus weer over een vorm van her­hal­ing – maar dan wel een hele bij­zon­dere!

Definitie

Een tau­toniem is een weten­schap­pelijke naam voor een dier­soort waar­bij het eerste deel (het ges­lacht of genus) en het tweede deel (de spec­i­fieke aan­duid­ing voor de soort) het­zelfde zijn.

Voorbeelden

  • De Oost-Afrikaanse goril­la heet Goril­la beringei; de West-Afrikaanse heet Goril­la goril­la.
  • Er is zelfs een onder­soort die Goril­la goril­la goril­la heet!
  • Het kort­s­nu­itzeep­aard­je heet voluit Hip­pocam­pus hip­pocam­pus.

Etymologie

Hoewel de bestand­de­len terugvo­eren op het Lati­jn, is dit woord pas ver na de oud­heid ver­zon­nen, als weten­schap­pelijke term (waarschi­jn­lijk in de 19e eeuw):

  • tau­to (dezelfde) + ono­ma (naam)

Weetje

Er zijn nogal wat dier­soorten die een tau­toniem als weten­schap­pelijke naam hebben. Bek­ijk deze lijst maar eens! Bij het benoe­men van plantsoorten is het gebruik van tau­toniemen ver­bo­den.

Wat vind jij?