Taalterm van de week: Oroniem

De taal­term van deze week, oroniem, zoekt het graag hogerop. Dob­beren op een meert­je of zon­nen aan het strand is niet aan hem besteed. Maar met een paar bergschoe­nen en een wan­del­stok kan hij pri­ma uit de voeten.

Definitie

Een oroniem is een aardrijk­skundi­ge naam voor een berg, heuv­el, reliëf of bergketen.

Voorbeelden

  • Ik heb de Mont Blanc nog nooit in het echt gezien.
  • Vol­gens de over­lev­er­ing is Jezus gekruisigd op Gol­go­tha.
  • De Utrechtse Heuvel­rug is ontstaan in het Saalien, zo’n 150.000 jaar gele­den, tij­dens de voor­laat­ste ijsti­jd.
  • De Sier­ra Neva­da in de Amerikaanse staat Cal­i­for­nia is 640 km lang.

Etymologie

De naam voor deze weten­schap­pelijke woord­soort bestaat uit twee Griekse com­po­nen­ten:

  • oros (berg) + ono­ma (naam)

Weetje

Een oroniem is, net als een hydroniem, een soort toponiem.

Wat vind jij?