TVDW: Hyperbool

De taal­term van deze week, hyper­bool, vin­dt mensen die zich sub­tiel uit­drukken maar niks. Hoe­zo nuance, hoe­zo beschei­den­heid? Blaas maar lekker hoog van de toren, dan maak je pas indruk. Vin­dt hij.

Definitie

Een hyper­bool is een sti­jl­figu­ur waar­bij je iets omschri­jft met een flinke dosis over­dri­jv­ing. Het is dus het tegen­overgestelde van een under­state­ment.

Voorbeelden

  • Dit is echt de allerbeste dancemix die ooit door iemand gemaakt is.
  • Mam, ik heb nog een tsuna­mi aan huiswerk te mak­en!
  • Wacht nog even één sec­onde, de taart is bij­na klaar.

Etymologie

Als je denkt dat deze term van oor­sprong uit het Grieks komt, dan heb je hele­maal gelijk:

  • hyper (verder dan, voor­bij) + bole (een worp)

Weetje

Hyper­bool is ook een meetkundi­ge term voor een kegel­snede waar­van het vlak even­wi­jdig loopt met de as van de kegel.

In het Engels heb je deze over­lap­ping van beteke­nis trouwens niet, want een taalkundi­ge hyper­bool is daar een hyper­bole, en een meetkundi­ge hyper­bool een hyper­bola. Wel zo hand­ig!

Wat vind jij?