Drugseters

Mensen die onder de invloed verkeren van drank of drugs willen nog wel eens rare dingen doen. Ze kunnen dan ook bete uit de buurt blijven van voertuigen of gevaarlijke voorwerpen. Denk maar aan de trieste verhalen over mensen die straalbezopen auto gaan rijden: voor je het weet ben je dood of ben je een moordenaar.

Het gekke is dat er een groep moordenaars geweest is die dit juist nastreefde. Tijdens hun moordpartijen verkeerden ze opzettelijk onder de invloed van drugs, en ze zijn er ook nog in geslaagd om een woord aan de Engelse taal toe te voegen: assassin.

Twistpunt

Om te snappen hoe dat zit, moet je terug naar het einde van de elfde eeuw – naar het jaar 1094, om precies te zijn.

In het Midden-Oosten begon toen het einde in zicht te komen van Kalifaat van de Fatimiden, een politieke en religieuze dynastie die eeuwenlang een machtige rol gespeeld had in de Islamitische wereld. De leider en achtste kalief van de Fatimiden, al-Mustansir, stierf namelijk in dat jaar op 64-jarige leeftijd – en zijn opvolging werd een twistpunt.

Een munt die geslagen is voor het kalifaat van al-Mustansir, in 1055

al-Mustansir had twee zoons, Nizar en Ahmad. Nizar was de oudste en was al door de ouderen van de clan aanvaard, maar de jonge Ahmad werd naar voren geschoven als nieuwe kalief, misschien omdat hij plooibaarder was voor de mannen achter de schermen van de macht.

Deze afwijzing van Nizar scheurde de groep in tweeën. Er ontstond een tweede, rivaliserende sekte die de Nizari genoemd worden. De belangrijkste ‘innovatie’ die de Nizari invoerden, was het gebruik van geweld en terrorisme als religieus en politiek instrument. Je ziet, sommige dingen veranderen niet.

Sterke man

Een van de mensen die de nieuwe kalief weigerden te steunen, en zich dus voegde bij de Nizari, was Hasan-i Sabbah. Hij was de sterke man in Perzië en Irak.

Hasan-i Sabbah

Onder zijn leiding werd een nieuwe groepering gevormd, die met name in Syrië grote faam verwierf met haar onverschrokken soldaten.

Er gaat een verhaal dat de leider van deze Syrische sekte, toen een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder hem bezocht, de dapperheid en trouw van zijn mannen demonstreerde door een van de wachten op een paleistoren te gebieden naar beneden te springen, zijn dood tegemoet. De wacht gehoorzaamde onmiddellijk.

Het fort van de Assassijnen in Alamut

Een ander verhaal, onder andere opgetekend door Marco Polo, gaat als volgt. Deze vechtjassen gingen zich te buiten aan hasjiesj voordat ze een veldslag in gingen of aan een terreurcampagne begonnen, om zo in een staat van religieuze extase te komen. Oftewel: eerst high worden, dan vechten. Ze konden dan met visioenen van het paradijs voor ogen op de vijand afstormen.

Het is niet zeker of deze verhalen op waarheid berusten, maar de naam waaronder de Syrische Nizari bekend stonden was in ieder geval: Assassijnen. Het Arabische woord was Hashishiyyin, wat letterlijk “hasj-eters” betekent.

Sluipmoord

Maar daarmee weet je nog niet hoe dit hele relaas uiteindelijk in het Engels gaat uitmonden. Wat daarvoor nodig was, waren de kruistochten, die in dezelfde periode begonnen.

De christelijke Europeanen die toen het Midden-Oosten introkken om het Heilige Land terug te winnen voor hun geloof waren niet erg gecharmeerd van de Assassijnen – en dat gevoel zal ongetwijfeld wederzijds zijn geweest. Er is weinig documentatie over wat voor schermutselingen of veldslagen zich daadwerkelijk hebben voorgedaan tussen de kruisvaarders en de Hashishiyyin, maar in Europa deden verhalen de ronde over rare gewelddadige Islamieten die helemaal stoned de goede christenen in de pan hakten.

Het woord voor Assassijn ging gaandeweg gewoon “moordenaar” betekenen.

Dat is zo in het Frans (assassin), het Spaans (asesino), het Italiaans (assassino) en vele andere talen. En zo kan het dat ook het Engelse woord voor sluipmoordenaar, assassin, vandaag de dag die betekenis heeft.

De jongste telg uit de Assassin’s Creed-gamefamilie

Wat vind jij?