Borne vs. bourne

Je begint met born. Voeg een u toe en je krijgt bourn. Zet er dan een e bij en je hebt bourne. Haal dan die u weer weg en je krijgt borne. Alle vier deze woorden bestaan – maar wat betekenen ze?

Waar hebben we het over?

Bij woorden die hetzelfde klinken moet je altijd even goed letten op de juiste spelling – zeker in een vreemde taal.

Betekenis en gebruik

  • Borne is het voltooid deelwoord van het werkwoord to bear (dragen, verdragen, etc.) in alle betekenissen behalve “geboren laten worden”, want daarvoor gebruik je born.
  • Bourne is een zelfstandig naamwoord en betekent: “grens”, “bestemming” of “beek” (waterstroompje). Ook de spelling bourn komt voor.

Voorbeelden

  • So far, John has borne his illness with dignity.
  • Salmonella is a food-borne infection.
  • William Shakespeare was probably born in 1564.
  • Death – the undiscover’d country, from whose bourn no traveller (uit Hamlet: Act III, Scene 1)

Even opletten

Het is een beetje ingewikkeld, want al deze woorden klinken hetzelfde en er zijn maar liefst vier spellingen. We gaan dus even op herhaling.

Born en borne zijn vormvarianten (vervoegingen van to bear) – maar wél met een betekenisverschil. Born gebruik je als je iets zegt over een geboorte of totstandkoming; borne gebruik je als iets gedragen of verdragen wordt.

Bourne en bourn zijn ook vormvarianten. Je beschrijft er een grens, bestemming of beek mee. In de betekenis grens/bestemming is bourne iets gebruikelijker; in de betekenis beek/stroom is bourn gangbaarder. Maar let op: voor ál deze betekenissen geldt dat er andere woorden zijn die nog veel vaker gebruikt worden, zoals limit, border, destination, stream en brook.

Weetje

De naam van het boek- en filmpersonage Jason Bourne (schuilnaam van David Webb) heeft dus niets te maken met zijn geboorte of afkomst, al is zijn geheimzinnige voorgeschiedenis wel een van de sleutels tot het verhaal (door zijn geheugenverlies).

Wat vind jij?