Taalterm: Animalisering

De taal­term van deze week, ani­malis­er­ing, is beestachtig effec­tief. Hij is geen groot fan van mensen of organ­isaties of abstracte con­cepten – maar met dieren heeft hij des te meer! Als een beeld meer zegt dan duizend woor­den, vin­dt hij, dan zegt een dier meer dan duizend beelden.

Definitie

Ani­malis­er­ing is een spec­i­fiek soort beeld­spraak waarin een idee wordt weergegeven in de vorm van een dier of een dier­lijke eigenschap.

Elk geval van ani­malis­er­ing is dus een metafoor, maar niet bij elke metafoor is sprake van animalisering.

Voorbeelden

  • Een mol moet deze infor­matie aan de pers hebben gelekt.
  • Azi­atis­che tijgers zoals Sin­ga­pore, Zuid-Korea en Tai­wan maak­ten in de jaren tachtig en negentig een stor­ma­chtige economis­che groei door.
  • De posi­tie van de vrouw is voor SGP-bestu­ur­ders een stekel­varken waar ze liev­er hun han­den vanaf trekken.

Etymologie

Je herkent in deze taal­term het Engelse woord voor dier, ani­mal. Uitein­delijk voert dit terug op het Latijn:

  • ani­male (lev­end wezen, ade­mend wezen [van ani­ma: adem, ziel]) + -iseren (werk­wo­ord­vor­mend ele­ment) + -ing (achter­voegsel om het werk­wo­or­dresul­taat aan te geven)

Weetje

Zoals alle metaforen werkt ani­malis­er­ing door een men­tale over­dracht van eigenschappen.

In de voor­beelden hier­boven wordt steeds het object van de beeld­spraak (een geheime verk­likker, economis­che groei­lan­den, een lastig dossier) uitver­g­root en extra kleur­rijk weergegeven door de asso­ci­atie met bepaalde ken­merken (onder­gronds lev­en, krachtig roofdi­er, pijn­lijk bij vast­pakken) van een dier (de mol, de tijger, het stekelvarken).

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties