Je wilt vs. je wil

Wij mensen willen nogal wat, dus de com­bi­natie tussen je en wilt is snel gemaakt. Of moet dat eigen­lijk je + wil zijn? Of is het alle­maal om het even? Het antwo­ord is: bij­na wel, maar niet hele­maal. We leggen het stap voor stap uit – lees verder als je wil/wilt!

Waar hebben we het over?

Zelfs als twee syn­on­ieme taal­vari­anten alle­bei volop in gebruik zijn, kun­nen er nog steeds kleine ver­schillen in nuance tussen bestaan.

Betekenis en gebruik

 • Je wilt en je wil zijn alle­bei cor­rect.

Bij een “gewoon” werk­wo­ord verwacht je een -t aan het eind van de tweede per­soon enkelvoud: je staat, je maakt, je danst. Zo bezien is je wilt dus de tra­di­tion­eel cor­recte manier om het werk­wo­ord willen hier te ver­voe­gen.

Maar het gebruik van de vari­ant je wil is volledig inge­burg­erd, zek­er in de spreek­taal en de informele schri­jf­taal.

Het maakt niet uit of je kiest voor je of jij als per­soonsvorm; in bei­de gevallen kan je kiezen voor wil of wilt.

Voorbeelden

 • Je bent jong en je wilt wat.
 • Als je wil komen, ben je alti­jd welkom.
 • We spe­len de muziek die jij wilt horen.
 • Jij wil ook alti­jd je zin door­dri­jven!

Even opletten

Zoals ook bij alle andere werk­wo­or­den het geval is, ver­li­est het woord wilt zijn -t als het werk­wo­ord in de zin vóór de per­soonsvorm staat. In die gevallen schri­jf je dus alti­jd wil.

Kijk maar naar deze her­schri­jvin­gen van de voor­beelden hier­boven:

 • Ben je jong en wil je wat?
 • Wil je komen? Dan ben je alti­jd welkom.
 • Wil jij de muziek horen die we spe­len?
 • Soms wil jij je zin door­dri­jven!

Weetje

Voor veel taal­ge­bruik­ers bli­jft er een ver­schil van nuance bestaan, waar­bij je wilt wat “net­ter” klinkt, en je wil meer onged­won­gen. Kijk maar naar deze zin­nen:

 • Als je het con­tract wil/wilt opzeggen, moet je dit for­muli­er invullen.
 • Ik ga vroeg naar bed, maar jij wil/wilt vast laat opbli­jven.

Voel je een ver­schil tussen wil en wilt? Welke keuze zou jij mak­en? Soms zijn het de kle­in­ste details die de stilis­tis­che pun­t­jes op de i zetten.

Wat vind jij?