I.e. vs. e.g.

Het zijn twee afko­rtin­gen die in het Engels heel gang­baar zijn: i.e. en e.g. En ze hebben alle­bei iets te mak­en met het ver­duidelijken van wat voorafging. Maar wat is nou pre­cies het ver­schil en wan­neer gebruik je welke term?

Waar hebben we het over?

Er zijn afko­rtin­gen die zo hand­ig zijn dat ze de sprong van schri­jf­taal naar spreek­taal mak­en. Zo is a.k.a. een heel gang­bare korte ver­sie van also known as. Ook i.e. en e.g. zijn heden­daagse spreek­taal gewor­den, al gaan hun wor­tels hele­maal terug op het Latijn.

Betekenis en gebruik

Deze afko­rtin­gen staan alle­bei voor een uit­drukking in het Latijn:

  • i.e. staat voor id est, wat betekent: “dat is”, dat wil zeggen
  • e.g. staat voor exem­pli gra­tia, wat betekent: “als voor­beeld”, bijvoor­beeld

I.e. betekent dus het­zelfde als that is (to say), in oth­er words. En e.g. betekent het­zelfde als for exam­ple, for instance.

Voorbeelden

  • The man­ag­er kind­ly asked us (e. ordered us) to rewrite the proposal.
  • The teacher was very unfair – g., she always pun­ished the same students.
  • Yes­ter­day, g., their son went “shop­ping” again; i.e., he stole some­thing from the store.

Even opletten

In het Engels vol­gt op een uit­drukking zoals for exam­ple en in oth­er words vaak een kom­ma. Die zet je dan ook na i.e. en e.g., zie de zin­nen hierboven.

Weetje

Als je ze beter uit elka­ar wilt houden, kun je onthouden dat i.e. begint met een i, net als in oth­er words. En e.g. begint met een e, net als (for) exam­ple.

Wat vind jij?