Geluidoverlast vs. geluidsoverlast

Ze lijken zo op elka­ar dat het moeil­ijk kiezen is. En ze beteke­nen ook nog eens pre­cies het­zelfde. Maar ja, het lawaai wordt er niet min­der om… Zet snel je oorbescher­m­ers op en stap in de won­dere wereld van de tussen‑s.

Waar hebben we het over?

Bij de grote herzien­ing van de Ned­er­landse spellingsregels in 1995 was de zoge­naamde tussen‑s een van de pun­ten waar men naar keek. De regels zijn sim­pel en tóch zor­gen ze voor verwarring.

Betekenis en gebruik

  • Een tussen‑s plaats je soms tussen twee woor­den als je ze samen­plakt tot één groot woord (je kri­jgt dan een “samengesteld zelf­s­tandig naamwoord”).
  • Kun je bij de uit­spraak die tussen‑s horen? Schri­jf hem dan ook op. Zo niet, dan niet.

Voorbeelden

  • Zeg je geluid+overlast, schri­jf dan ook gelu­idover­last.
  • Zeg je geluid+s+overlast, schri­jf dan ook gelu­idsover­last.

Oftewel: bei­de vor­men zijn goed; het hangt er maar net van af hoe je het uitspreekt.

Even opletten

Als het tweede woord in de samen­stelling zelf al begint met een s‑klank, kun je niet horen of er een tussen‑s is. Denk aan verkeer+situatie: je kunt niet horen of het ver­keer­si­t­u­atie of ver­keerssi­t­u­atie is.

Probeer in dat geval een andere com­bi­natie met het­zelfde begin­wo­ord, bijvoor­beeld verkeer+bord. Je ziet dat er daar wel degelijk een tussen‑s ver­schi­jnt: ver­keersbord. Doe dat dan ook met ver­keerssit­u­atie.

Weetje

Ook als het eerste deel van de samen­stelling op een s‑klank eindigt, kun je niet horen of daar een s op vol­gt. Maar hier is het wat makke­lijk­er: in dit geval schri­jf je geen tussen‑s. Dus adres+wijziging = adreswi­jzig­ing.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties