TVDW: Alliteratie

De taalterm van deze week, alliteratie, valt een beetje in herhaling. Hij lijkt misschien zelfs te stotteren, maar dat is niet zo. Het is allemaal effectbejag!

Definitie

Een alliteratie is een stijlfiguur waarbij de beginklank of beginletter van opeenvolgende woorden of lettergrepen steeds dezelfde is.

Voorbeelden

  • Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan.
  • Donald Duck en Mickey Mouse zijn goede vrienden met Wille Wortel.
  • Loes vindt KitKat best lekker, maar ze heeft liever Coca-Cola of Tic Tac.

Etymologie

Wij kregen dit woord van het Franse allitération, maar de componenten komen uit het Latijn:

  • ad (naar) + littera [ook: litera] (letter, schrift)

Weetje

Alliteratie wordt ook wel beginrijm of stafrijm genoemd.

Wat vind jij?