Fulfil vs. fulfill

De Britten zeggen lorry; de Amerikanen zeggen truck. De Amerikanen schrijven color; de Britten schrijven colour. Ook bij fulfil en fulfill is er zo’n regionaal verschil – maar welke schrijfwijze hoort bij welke soort Engels?

Waar hebben we het over?

In verwante talen of dialecten kunnen verschillen ontstaan tussen wat ooit een en hetzelfde woord was. Soms verandert dan ook de betekenis, maar niet altijd.

Betekenis en gebruik

  • Fulfil is de Brits-Engelse spelling van het werkwoord voor “vervullen”, “uitvoeren”.
  • Fulfill is de Amerikaans-Engelse spelling van het werkwoord voor “vervullen”, “uitvoeren”.

Fulfil en fulfill zijn dus synoniem; het is een regionaal spellingsverschil.

Let op! Bij het voltooid deelwoord en in de verleden tijd verdwijnt het verschil omdat het Brits-Engelse woord een verdubbeling krijgt van de laatste letter: fulfilled.

Voorbeelden

  • We will fulfil your British order as soon as possible.
  • Every American hero must fulfill his destiny.
  • Londoners and Washingtonians alike feel fulfilled after a productive day at work.

Even opletten

Eerder zag je al de vertalingen vervullen en uitvoeren, maar de keuze voor het juiste woord in het Nederlands hangt erg af van de context.

In het Van Dale-woordenboek vindt je bijvoorbeeld als vertalingen: volbrengen, uitvoeren, doorvoerenvervullenvoltrekkenverrichtenten uitvoer brengenvoldoen aanbeantwoorden aaninwilligennakomenvoltooien, voldoening geven, bevredigen en tevreden stellen.

Wow!

Weetje

Het onderscheid tussen beide spellingen in niet waterdicht. Je zult ook in de VS mensen vinden die fulfil spellen, en in Groot-Brittannië mensen die fulfill schrijven.

Maar er is wel een duidelijke voorkeur aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Tip! Ze zeggen wel eens dat in Amerika alles groter is. Nou, dat is ook meteen je ezelsbruggetje: fulfill (Amerikaans-Engels) heeft één letter meer en is dus groter dan fulfil (Brits-Engels)!

Wat vind jij?