Cord vs. chord

De Engelse woorden cord en chord zijn homofonen maar geen synoniemen. Oftewel: je hoort geen verschil, maar er is wel degelijk een verschil in gebruik. Hoe houd je ze uit elkaar?

Waar hebben we het over?

Als twee woorden precies hetzelfde klinken maar een andere spelling en betekenis hebben, kan het soms lastig zijn om ze uit elkaar te houden. Dat is al zo in je eigen taal, laat staan in een vreemde taal.

Betekenis en gebruik

  • Een cord is een koord: een lang dun (vaak gevlochten) materiaal dat meestal dikker is dan een draad maar dunner dan een touw.
  • Een chord is een akkoord: een harmonieuze combinatie van drie of meer muzikale noten.

Ezelsbruggetje: bedenk dat de k-klank in chord uit twee medeklinkers bestaat: ch. Net als de k-klank in akkoord. En de k-klanken in cord en koord worden beide met één medeklinker gespeld. Zo onthoud je makkelijker welke Nederlandse vertaling bij welke Engelse term hoort.

Voorbeelden

  • Alice wore a silver pendant on a cord around her neck.
  • Don’t forget to connect the power cord to charge your laptop.
  • Some songs consist of only a few different chords.
  • Ravel’s ‘Bolero’ has a surprising dissonant chord at the end.

Even opletten

Beide woorden worden ook overdrachtelijk gebruikt. Zo krijgen sommige langwerpige anatomische structuren de naam cord en kun je een emotionele ‘resonantie’ een chord noemen.

  • The umbilical cord is not connected to the spinal cord.
  • The mayor’s inspiring words really struck a chord with her audience.

Weetje

Het Nederlandse woord akkoord betekent niet alleen “combinatie van drie of meer muzikale noten”. Een akkoord is ook een overeenkomst tussen twee of meer partijen.

In die laatste betekenis kies je voor een andere Engelse term: accord. Je kunt eventueel ook kiezen voor verwante woorden zoals agreement of treaty.

Wat vind jij?