Beste vs. geachte

Soms ont­vang je van die goedbe­doelde mailt­jes die begin­nen met “Beste meneer Achter­naam” of zoi­ets… De Taalei­doscoop wijst zelden met een bel­erend schoolmeester­vingert­je, maar hier­voor mak­en we een uitzondering.

Waar hebben we het over?

Omgangsvor­men en taal­con­ven­ties veran­deren voort­durend. Soms gaan die veran­derin­gen niet syn­chroon en loopt de taal­prak­tijk uit de pas met veran­derende sociale normen.

Betekenis en gebruik

  • Beste gebruik je in de aan­hef van een brief of e‑mail aan iemand die je met je aanspreekt.
  • Geachte gebruik je in de aan­hef van een brief of e‑mail aan iemand die je met aanspreekt.

Voorbeelden

  • Beste Jan, we zijn blij dat je vol­gende week naar ons feestje kunt komen.
  • Geachte heer Ver­dorp, we zijn dankbaar voor alles wat u voor ons heeft gedaan.

Even opletten

Zoals je ziet aan de voor­beelden hier­boven, heeft de keuze voor je of u als aanspreekvorm niet alleen gevol­gen voor het gebruik van Beste of Geachte. Op Beste vol­gt alti­jd een voor­naam; op Geachte vol­gt alti­jd een achter­naam met heer of mevrouw. Als je de achter­naam niet kent, kun je ook schri­jven: Geachte heer/mevrouw.

Weetje

Het hele ver­haal hier­boven komt met één groot voor­be­houd: dit is hoe het alle­maal offi­cieel “hoort”. En in een zake­lijke brief of e‑mail zou ik je ook zek­er aan­raden om het zo te doen.

Maar u is in rap tem­po in onbruik aan het rak­en, en de omgangsvor­men in het alge­meen wor­den steeds min­der hiërar­chisch. Het strenge onder­scheid tussen formeel en informeel –  u en je, Geachte en Beste – komt daarmee steeds verder onder druk te staan.

In veel com­mu­ni­catie zie je dan ook dat er een derde weg wordt gekozen. Schri­jvers ver­mi­j­den dan zow­el Geachte als Beste en gaan voor een ander alter­natief, zoals Hi of Hoi of Hal­lo. Dit hele pro­ces is nog lang niet uit­gekristalliseerd, dus… wordt vervolgd.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties