Troop vs. troupe

De Engelse woor­den troop en troupe hebben geen van bei­de met troep te mak­en. Maar weer wel met troepen. Nou ja, een van de twee dan. Maar welke? We kijken naar het ver­schil tussen deze twee gelijkklink­ende ter­men, en nemen meteen ook troop­er en trouper onder de loep. Die beteke­nen namelijk soms iets anders, en soms het­zelfde. Wat? Hoe­zo? Lees snel verder!

Waar hebben we het over?

Bij homo­fo­nen is het goed om alti­jd even extra op de spelling te letten.

Betekenis en gebruik

  • Een troop is een groep sol­dat­en of padvinders.
  • Een troupe is een groep podi­u­mar­ti­esten zoals muzikan­ten, dansers of toneelspelers.

Hoewel troop al meerdere mensen aan­duidt, heb je ook nog het woord troops als verza­mel­naam voor sol­dat­en, strijdkrachten.

Voorbeelden 

  • When will the King’s troop of archers arrive?
  • troop of Girl Scouts is sell­ing cook­ies in the neigh­bor­hood today.
  • Jason has joined a troupe of stand-up comedians.
  • Sev­er­al dance troupes will per­form at the festival.
  • After the war, all the troops returned home.

Even opletten

Je kunt ook de woor­den troop­er en trouper tegenkomen. De beteke­nis daar­van ligt miss­chien voor de hand:

  • Een troop­er is een sol­daat, met name een cav­a­lerist. In de Verenigde Stat­en kan een troop­er ook een motor­a­gent zijn.
  • Een trouper is een podi­umkun­ste­naar bij een gezelschap, met name een acteur.

Maar daar­naast beteke­nen zow­el trouper als (sinds een paar decen­nia) troop­er iets heel anders: iemand die moeil­ijkhe­den of tegen­spoed met vol­hard­ing en goede moed tege­moet treedt.

  • Through­out her ill­ness, Jill was a real trouper/trooper. She nev­er stopped help­ing out her friends.

Weetje

Het woord troop kan je ook tegenkomen als aan­duid­ing voor een groep dieren, met name vogels of zoogdieren. Maar let op! In het Engels is er een oude tra­di­tie om groepen van een bepaalde dier­soort een eigen, soms humoris­tis­che col­lec­tieve aan­duid­ing te geven, zoals a gag­gle of geese of a mis­chief of mice.

We hebben hier al eens eerder door de Taalei­doscoop gekeken naar zulke zoge­naamde terms of ven­ery. Lees dus snel ook dit artikel: “Een moord kraaien”.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties