Probleersel

Toen mijn oud­ste zoon net leerde spreken, heeft hij het geweldige woord “prob­leren” uit­gevon­den. Hij prob­leerde – par­don, deed een poging om het woord proberen uit te spreken, maar dat ging niet in één keer goed. Het woord leren kende hij al wel. Dus ergens in zijn vroeg­tal­ige brein moeten een paar synapsen een redener­ing als de vol­gende hebben ges­meed: als je iets nog moet leren en het dus nog niet goed kunt, dan ben je het aan het probleren.

Daar is geen speld tussen te kri­j­gen, natu­urlijk. Deze won­der­lijk mooie term heeft sinds­di­en dan ook een ere­plaats in mijn kleine privé­pan­theon van woor­den die eigen­lijk zouden moeten bestaan.

Ik moest aan dit ver­haal denken toen ik van­daag op een web­site wat reclame voor­bij zag flit­sen voor World of Warcraft.

World of... wow!
World of… wow!

Voor wie het niet weet: World of War­craft, of WoW, is een MMORPG. En voor wie dat niet weet, MMORPG is de even won­der­schone als onu­it­spreek­bare afko­rt­ing voor mas­sive­ly mul­ti­play­er online role-play­ing game.

Nou is WoW niet zomaar een spel­let­je. Het reclame­film­p­je vertelde dan ook vol trots dat maar lief­st 11 miljoen mensen deze won­dere wereld al zijn bin­nengestapt en oh ja, dat het nu mijn beurt was. Om me over de streep te trekken kreeg ik als lokkert­je een gratis tri­al van tien dagen voorgeschoteld.

En daar hield meteen mijn fas­ci­natie met World of War­craft op. Want mijn aan­dacht werd afgeleid door dat woord­je: tri­al. Ik kende de Engelse term wel, maar in deze con­text was ik hem nog niet eerder tegengekomen.

Het Ned­er­lands kent al ruim een halve eeuw het woord tri­al in de zin van een (weten­schap­pelijk) proe­fonder­zoek, zoals in een “klin­is­che tri­al” voor een nieuw medicijn.

Ook in de motor- en autosport, heb ik nu geleerd, zijn er tri­als – wed­stri­j­den waarin het niet gaat om de snel­ste tijd, maar om de groot­ste behendigheid.

En ten slotte, lees ik in Van Dale, is er in de klassieke muziek een stem­soort die tri­al heet, een komis­che tenor. (Maar dan uit­ge­spro­ken met de eerste vier let­ters in dezelfde klanken als tri­an­gel. Voor de fijn­proev­ers: dit is dus wel een homo­graaf, maar niet een homo­foon van de eerdere tri­als.)

Maar goed, deze tri­al van een com­put­er­spel, in de zin van test/proefperiode, was nieuw voor me. Om de cirkel rond te mak­en heb ik ook nog even gegoogeld naar “prob­leren”. Tot mijn stomme ver­baz­ing lev­ert dat meer dan drieduizend hits op. Alle­maal tik­fouten, maar toch: dat is meer dan een hand­vol. Het is ook min­der dan 11 miljoen, naar beslist niet slecht voor een onbe­doeld prob­leersel. Goed gedaan, zoon…

2 gedachtes over “Probleersel”

 1. Bij toe­val op je taal-blog beland. Rechterkolom bevreemdt me. Wat zijn recentste bericht­en? Miss­chien liev­er “meest recente” (en ook dan kan er maar één het meest recent zijn). Maar erg­er nog vond ik angli­cisme Categories.
  Cheers,
  Peter

 2. Hé Peter, dank voor je reactie!

  “Cat­e­gories” is wat mij betre­ft geen angli­cisme, maar gewoon een mis­plaatst Engels woord. En “Recentste” is inder­daad een beet­je vreemd – maar dan niet lekker, zoals Riv­el­la (ken­nelijk). En verder staat er ook nog – die noemde je niet – “Pag­i­nas”, zon­der apostrof.

  Helaas kan ik daar niets aan doen. Die rechterkolom wordt aange­maakt voor de blogserv­er, en ik kan die kop­jes niet veranderen.

  UPDATE: stop de persen! Ik zie dat de blog­soft­ware het nu wel toes­taat om deze kop­jes aan te passen. Dat heb ik dan ook meteen gedaan. Bedankt voor de tip! Wat is (nog) niet kan aan­passen is de naam “Home” voor de start­pag­i­na; daar had ik liev­er “Blog” gehad, maar dit the­ma staat het niet toe dat aan te passen.

Wat vind jij?