Peek vs. peak

Als je een voor­proe­f­je ergens van kri­jgt, is dat dan een sneak peek of een sneak peak? Aan de andere kant… hoe­zo voor­proe­f­jes? In deze TaalTip kri­jg je gewoon meteen het antwoord!

Waar hebben we het over?

De Engelse woor­den peek en peak zijn homo­fo­nen. Omdat de uit­spraak gelijk is, kan je niet vertrouwen op je gehoor en moet je dus alti­jd even extra oplet­ten bij het schrijven.

Betekenis en gebruik

  • Een peek is een kijk­je, een vluchtige blik.
  • Een peak is een piek, een spits, een toppunt.

Je kunt peek ook als werk­wo­ord gebruiken, in de zin van: gluren, een blik wer­pen op iets. Ook peak kan een werk­wo­ord zijn, en dan betekent het: een hoogtepunt bereiken, een piek of punt vormen.

Voorbeelden

  • I hope they show us a sneak peek of the new ‘Star Wars’ movie.
  • Mark peeked into the restau­rant, but it was already full.
  • Edmund Hillary was the first to stand on the peak of Mount Everest.
  • Do you think the President’s pop­u­lar­i­ty has peaked?

Even opletten

Je hebt daar­naast nog het woord pique, dat óók een homo­foon is van peek en peak. Het wordt voor­namelijk als werk­wo­ord gebruikt en betekent dan: opwekken (van belangstelling).

  • Johnson’s research has piqued the inter­est of her colleagues.

Weetje

Ezels­brugget­je: denk aan de twee e’s in peek als twee starende ogen. Wat doe je met je ogen? Juist: kijken! Zo onthoud je dat peek ‘kijk­je’ betekent.

Wat vind jij?