Idea vs. ID

Veel Ned­er­lan­ders spreken en schri­jven heel behoor­lijk Engels. Maar de eigen taal kruipt waar hij niet gaan kan en steekt soms op onverwachte momenten de kop op. Neem de twee woor­den uit de kop hier­boven – spreek je die het­zelfde uit of niet?

Waar hebben we het over?

Het Engels is de lin­gua fran­ca van de wereld. Veel mensen zijn het gewend om op het werk geregeld Engels te spreken. Maar soms gaat er daar­bij onbe­doeld een onder­scheid ver­loren, zoals bij idea en ID.

Betekenis en gebruik

Aan de beteke­nis ligt het niet. Ook in het Engels weet de Hol­lan­der wat het ver­schil is tussen een idee en een identiteit(sbewijs). Maar de nodi­ge Ned­er­lan­ders spreken deze woor­den in het Engels iden­tiek uit: “aai-die”. En dat klopt niet.

  • ID is kort voor iden­ti­ty en klinkt zo (Engelse uit­spraak): eye-dee
  • Idea klinkt zo: eye-dee-uh

Oftewel: idea rijmt op de onder­streepte woor­den in: I see a bird in the sky. Het Ned­er­landse idee heeft twee let­ter­grepen; idea heeft er drie.

Voorbeelden

Vul als kleine oefen­ing de juiste uit­spraak in in de vol­gende zinnen:

  • My boss some ter­ri­ble ____ for the new campaign.
  • The police­man pulled me over and asked me for my ____.
  • It’s a good ____ to write down your pass­words and user ____ in a safe place.

Even opletten

Het zal niet snel voorkomen, maar in een zin als de vol­gende zou je bei­de betekenis­sen in kun­nen vullen:

  • Can I bor­row your idea/ID for the pre­sen­ta­tion this afternoon?

Je wilt toch niet dat een col­le­ga dan zijn paspoort tevoorschi­jn tovert… Maar wat belan­grijk­er is: je wilt het natu­urlijk gewoon goed doen!

Weetje

Het Ned­er­lands kent zow­el het idee (gedachte, men­tale voorstelling) als de idee (denkbeeld, filosofisch begin­sel); voor bei­de gebruik je in het Engels idea.

Oh en bij de voor­beelden hier­boven moet het natu­urlijk zijn: ideas, ID, idea en IDs.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties