Advise vs. advice

Ze hebben duidelijk iets met elka­ar te mak­en, advise en advice. Toch kun je niet zomaar de ene door de ander ver­van­gen. En boven­di­en zit er bij een van de twee ook nog een addert­je onder het gras…

Waar hebben we het over?

Met een Ned­er­landse tong­val hoor je het ver­schil niet zo goed tussen advise (eindigt op een z‑klank) en advice (eindigt op een s‑klank). Dat maakt het extra lastig om het werk­wo­ord van het zelf­s­tandig naam­wo­ord te onderscheiden.

Betekenis en gebruik

Bei­de ter­men hebben natu­urlijk iets te mak­en met het geven van advies of (goede) raad:

  • Advise is een werk­wo­ord en betekent: advis­eren, aan­raden
  • Advice is een zelf­s­tandig naam­wo­ord en betekent: advies, raad

Ezels­brugget­je: denk aan woor­den als revise en impro­vise, die ook eindi­gen op -vise. Dat zijn óók werk­wo­or­den, net als advise.

Voorbeelden

Probeer al lezend ook het ver­schil in uit­spraak te horen (z- of s‑klank aan het eind):

  • My sis­ter always gives me good advice.
  • I would advise a dif­fer­ent course of action.
  • Please be advised that a salesperson’s advice is always com­mer­cial­ly motivated.

Even opletten

In het Ned­er­lands is advies een tel­baar woord – oftewel, je kunt er een meer­voud van mak­en: Ik ga zijn adviezen ter harte nemen. Maar bij het Engelse advice kan dat niet! (Er zijn uit­zon­derin­gen, maar die zul je bij­na nooit tegenkomen.)

Ver­mi­jd in het Engels dus het woord “advices”. Gebruik advice als algemene, brede term (advis­er­ing) of ver­vang het door pieces of advice.

  • Zij gaf me drie hele nut­tige adviezen.
  • She gave me three very use­ful pieces of advice.
  • We gaan zijn adviezen zek­er opvolgen.
  • We’ll be sure to fol­low his advice.

Weetje

Het is in onbruik ger­aakt, maar het Engels kent ook het woord rede, dat het­zelfde betekent als advice (én advise, want het is ook een werk­wo­ord). Je ziet hierin ons woord raad terug.

Wat vind jij?